Nikolaus elas III ja IV sajandil. Ta oli Myra piiskop (tänapäeva Türgi alal), kes sai tuntuks salajase heategijana. […]

6. detsember – Nigulapäev


30. november - Andresepäev

Apostel Andreas oli Peetruse vend ja üks Jeesus esimesi jüngreid. Enne kui Andreas järgnes Jeesuse kutsele, oli ta olnud Ristija Johannese õpilane. Evangeeliumi järgi oli […]

30. november – Andresepäev

GLS konverensti 2018.novembri ettekannetelt kirja pandud parimad mõtted: Jeesus andis meile ülesande kuulutada evangeeliumi, aga ei öelnud täpselt kuidas seda […]

Mida head saab teada GLS konverentsilt?