Sinu Auks on Tartu Kristliku Risttee kogudusest alguse saanud projekt, mille eesmärk on teha kvaliteetne ja eestikeelne ülistusmuusika […]

Sinu Auks – uus muusikaprojekt
“Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust.” Filiplastele 3:20 See taevane […]

Kodu pole kunagi kaugel


KÜÜNAL SÄRAB PIMEDUSES Noa on üks Vana Testamendi tuntumaid isikuid. Noa elas tõeliselt raskel ajal, mil ülekohus, kurjus […]

Noa – lõpuni ustav Jumalale

Kristluse põhikäsk on armastada. Armastusel on mitmeid erinevaid vorme: armastus Jumala vastu, armastus ligimese vastu, armastus abikaasade vahel… […]

7 kreekakeelset armastust


Piibel on maailmas enimtrükitud raamat, mida levitatakse ligikaudu 400 000 000 eksemplari aastas. Vaatamata sellele ei ole Piibli […]

Keelatud kirjandus – Piibel