24. juuni – Jaanipäev

24. juuni – Jaanipäev

Kuus kuud enne Jeesust (Lk 1,26) sündis Ristija Johannes, kelle sünnipäeva tähistab kristlik kirik vastavalt 24. juunil. Johannese nimest tuleneb jaanipäeva eestikeelne nimi. Johannese sünniloost saab lähemalt lugeda Luuka evangeeliumist (Lk 1,5-25).

Johannese tegevusega lõpeb Vana Testamendi ajastu. Ta kutsus inimesi meeleparandusele, et valmistada selliselt teed Messia tulekuks. Johannes ristis meeleparandusristimisega, et kui Messias tuleb, võiks tema asuda ristima Püha Vaimuga. Kui Jeesus saabus, tundis Johannes tema ära ja ütles (Jh 1,29): „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.“  

Johannes oli oma silmapaistva ja vaga eluga rahva seas kõrgelt hinnatud. Ta ise aga tundis, et ta pole Jeesuse kõrval midagi väärt, isegi mitte tema jalatsipaela lahti päästma (Jh 1,27). Johannes ütles Jeesuse kohta (Jh 3,30): „Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.“ Sellegi poolest ütles Jeesus (Lk 7,28): „Ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest.“