25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

Jeesusel oli mitmeid samanimelisi jüngreid. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks oli Alfeuse poeg ja teine oli Sebedeuse poeg ning Johannese vend.Sebedeuse poegi nimetati ka Kõuepoegadeks, tõenäoliselt nende tulise iseloomu tõttu. Nemad küsisid Jeesuse käest kärsitult, kas nad võivad istuda Jeesuse paremal ja pahemal käel (Mk 10:37), nemad olid valmis jooma Jeesusega samast kannatuse karikast (Mk 10,39), nemad arvasid, et tuli võiks taevast alla tulla ja hävitada küla, kus Jeesust vastu ei võetud (Lk 9:54).  

Jaakobus kuulus koos Peetruse ja oma venna Johannesega Jeesuse lähemate jüngrite hulka. Hiljem oli ta Jeruusalemma koguduse juht (piiskop). Kuningas Heroodes Agrippa I lasi ta hukata. Otsus viidi täide mõõgaga (Ap 12:2).  

Legendi kohaselt käis Jaakobus ka misjonireisil Hispaanias, kuhu hiljem olevat viidud tema säilmed. Väidetava haua kohale on ehitatud suur kirik, millest on kujunenud populaarne palverännaku sihtkoht (Santiago de Compostela). Jaakobusest kujunes Hispaania rahvuskangelane.  

Palverännakutest on muuhulgas ka tänapäevane turism alguse saanud.