EELK piibli- ja misjonikursus: Püha Vaim meie keskel

EELK piibli- ja misjonikursus: Püha Vaim meie keskel

Möödunud aasta detsembris toimus juba neljandat korda Noorte piibli- ja misjonikursus. Sel korral oli teemaks Püha Vaim ja armuannid.

Külalislektoriks oli meil Jukka Jämsen, kes rääkis kui oluline on Püha Vaim, kuid pidi ka tunnistama, et paljudes kirikutes jääb Püha Vaim pisut varju.  Püha Vaim on nii öelda  Jeesuse järeltulija maailmas, kes meid lohutab, annab nõu ning lubab ajastu otsani meiega olla. Ilma Püha Vaimuta pole meil ka usku Jumalasse ja Jeesusesse. „ Ma ei suuda uskuda, kui Püha Vaim pole minus,“ ütles Jukka.

Jukka võrdles Püha Vaimu või Jeesuse suhet abieluga.  Et kuulda Püha Vaimu häält peab oskama eristada seda häält teistest ja kuulama hoolega. Nagu ka abielus on oluline teineteise kuulamine. See tähendab, et mida kauem aega võtta Püha Vaimu kuulamisele või otsimisele, seda rohkem Sa tunned ära tema hääle või märguande. Täpselt nii nagu on inimestevahelisel suhtel – mida kauem aega koos veedad, seda rohkem tunned teda ja saad temast aru.

Kui mõned inimesed arvavad, et nad võivad ennast pidada patuta, siis ütles Jukka, et kui me kogeme ja otsime rohkem Püha Vaimu, seda rohkem me tunneme, kui patused me oleme.  Seega, kui keegi arvab end patuta olevat, puudub tal Püha Vaim.

Armuandidest rääkimine ja selle praktiseerimine oli vast kõige põnevam osa, kuna kõik said katsetada ja proovida, mis and neil olla võiks. Proovisime prohveteerida, kus paljudel andis Jumal midagi öelda. Samuti rääkisime keeltega rääkimisest ja tõlgendamisest. Jukka tõi väga palju näited elust enesest. Näiteks see, et kuigi tema oli palunud Jumalalt keeltega rääkimist umbes 15 aastat, siis tema naine sai selle ilma palumata masendushetke ajal – just selleks, et see aitaks teda usus püsida. See tähendab, et Jumal võib meile annid anda ükskõik mis ajal või millises meeleolus me parajasti oleme.

Lisaks andis Jukka meile ka Jumala telefoninumbri, mida võite kõik igal hetkel kasutada: 5015 ehk Psalm 50:15

Tekst Simre Soon, Foto Ave Kägo