GLS – Erwin McManus: On Üks, kes teeb kõik uueks!


“Tühisuste tühisus, kõik on tühine!”, ütleb Koguja. “Mis on olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all.” (Kg 1:2,8)

Kas tõepoolest enam ei tule mitte midagi uut siin maailmas? Tihtipeale tunneme, et ei nõustu paljude Piibli kirjakohtadega, või need isegi ärritavad meid. Kõneleja Erwin McManus tunnistab, et ei saa nõustuda kuningas Saalomoniga selles osas, et kõik on olnud ja tõepoolest midagi uut enam ei ole tulemas. Sest ka Jesaja 43:19 ütleb: “Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.” – Mina teen uut!

Ja kas palju aega pärast Saalomoni ei juhtunud esmakordsed ja erakordsed nähtused siin maailmas: Jeesuse imeteod, ristisurm ja ülestõusmine?

Samuti võime me igaüks oma elus kogeda, et Jumala arm igal hommikul on meile uus!! Me oleme mosaiigid, katkised ja erinevatest kildudest kokku pandud maailma kõige suurepärasema Meistri ja Looja poolt. Jeesus on tulnud ja tema teeb KÕIK uueks!