GLS – Steve Furtick: Miski pole võimatu!

GLS - Steve Furtick: Miski pole võimatu!

“Ma ei usu, et Jumal pani mind siia maailma selleks, et siin kuidagi ellu jääda, vaid selleks, et ma seda muudaks!” (Steve Furtick)

Globaalsel juhtimiskonverentsil julgustas Steve Furtick usaldama Jumalat ka nö “pimesi” – kui meie ei näe eesmärki ega tea hetkel milleks teeme just seda tööd kuhu meid on pandud – “Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!” Õp 3:5-6

Jumal palub meilt usku, et vaid alustada tööd. Palju häid ideid ei tee Sinust veel visionääri, vaid kõigest unistaja. Kui tahad aga tõeliselt maad veega täita, siis alusta kraavi kaevamist! Ja kui Sina kaevad kraavi, siis Jumal saadab ka vihma! Sest vahel pole meil aimugi, kustpoolt vihm tulla võib.

Kuula, mida Jumal tahab Sulle öelda. Tihtipeale tundub meile, et mitte midagi ju ei juhtu, kuid samal ajal ei ole meil aimugi, mida Jumal “lava taga” teeb. Kõik suured asjad on alguse saanud kellegi püsivast ja ustavast tööst.

Ära piirdu vaid ühe väikese kraavijupikese kaevamisega, vaid kaeva nii, et kogu org saab täidetud kraavidega ja kogu loodu saab tulla sealt vett ammutama! Sest Issanda käes ei ole mitte miski võimatu!

“Nõnda ütleb Issand: Tehke siia orgu auk augu kõrvale! Sest Issand ütleb nõnda: Te ei saa näha tuult ega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua, teie ja teie karjad ja veoloomad.” 2Kn 3:16-17