Iga inimese panus on oluline


Britt Solveig Oleivsgård on üles kasvanud väikeses Norra külakeses, kus elades ei omanud ta visiooni sellisest elust ja tööst, nagu tal on täna – tulevane misjonär nägi end edaspidi leiba teenimas sellega, millega ka ta vanemad enne teda. Ent Jumalal oli temaga muud mõttes. Kui Britt oli kuueteistaastane, võttis ta Jeesuse oma ellu vastu ja tänaseks on ta reisinud misjonärina koguni läbi kolmekümne riigi. Britt näeb oma missiooni peamiselt Euroopas, lootes siinseid inimesi Jumalale lähemale tuua.

Britt rääkis tõestisündinud lugusid inimestest, kellega on misjonärina töötades kokku puutunud. Ühes loos rääkis ta Inglismaa poisikesest, kes kuulis esimest korda elus jõululugu. Lugu meeldis lapsele väga, ent peategelase nimi seostus tal miskipärast sõimusõnaga. Ta tundis tundis huvi, miks pandi imikule nimeks Jeesus, kui leidus ka viisakamaid nimesid… võime seepeale vaid ette kujutada, millises kontekstis laps oli nime “Jeesus” kuulnud.

Viimane lugu paneb meidki mõtlema, kuidas on lood Jumala tundmisega Euroopas. Kui olulisel kohal on Jumal eurooplaste jaoks tänapäeval? Kui palju on veel lapsi, nagu see väikemees, kes ei ole kuulnud nime “Jeesus” tõelist tähendust, hoolimata kirikute rohkusest Euroopas?

Muuhulgas kuulsime lugu Afganistanist pärit inimesest nimega Ali, kes sattus Norrasse immigrandina. Kuna tal oli raskeid läbielamisi minevikust, esines tal sageli probleeme magamajäämisega. Kord, olles unne suikunud, sai ta unenäos kutse Jeesusele järgneda. Olles seepeale sattunud kirikusse, avastas Ali enda jaoks jumalakoja kui ainsa paiga, kus ta sai magada, sest ta ei tundnud hirmu. Saades teada, et just Jumala rahu oli see, mis aitas tal magama jääda, sai ta kristlaseks. Kui saabus aeg Afganistani tagasi pöörduda, võttis ta Jeesuse oma südames kodumaale kaasa, et Teda teistelegi tutvustada.

Maailmas leidub täna tervelt 1500 inimrühma, kelleni ei ole veel misjonisõnum jõudnud. Seepärast rõhutab misjonär Britt evangeeliumi levitamise olulisust ja iga üksikisiku panust sellesse – Jeesus on küll maksnud iga praegu maailmas elava inimese pattude eest, kuid on väga vaja töötegijaid, kes inimesteni misjonisõnumit viiksid. Britt mainis oma kõnes, et misjonitöö on kõigi jaoks, kes on kutsutud olema Jeesuse jünger. Misjon ei ole midagi keerulist – misjonitööd saab teha igapäevaselt, jagades evangeeliumit töökaaslastega, tuttavatega, pereliikmetega… võimalusi on palju. Igapäevaselt.

Aga vahel võime tunda kutset pakkida kohvrid ja minna evangeeliumi levitama kuhugi kaugele, eemale kodust. See võib olla ebamugav ja alati on võimalik leida põhjuseid, miks ei saa minna – miks on parem püsida seal, kus oled.
Seda silmas pidades julgustab misjonär vajadusel loobuma seni tuttavatest oludest ja mugavast keskkonnast, et lasta Jumalal enda läbi maailmas tegutseda. Ka Britt ise jättis seljataha lapsepõlveküla ja Norra mugavad tingimused, sealhulgas kõrge palga, sest tundis, et maailm vajab ka tema kui üksikisiku panust.

Millise ülesande on usaldanud Jumal Sulle? Milliste inimesteni oleks Sul võimalik evangeeliumi viia? Sinu panus on väga oluline. Isegi kui vahel on misjonitöö tegemine raske, võid olla kindel, et Jumal on Sind alati toetamas, nii kergematel kui ka rasketel hetkedel.

 

Tekst Kata-Leen Rebane
Foto Tiit Kuusemaa