Jäpe 2015 – Vembu-Tembu turg

Jäpe 2015 - Vembu-Tembu turg

JäPe ehk Järgmine Peatus on oikumeeniline noortefestival, mis ühendab kristlikke noori üle Eesti. Festivali mõte on anda noortele ühendavat, teenivat ja armastavat kogemust usust Jeesusse Kristusesse.

 

JäPe programm on tihedasti täis pikitud erinevaid, huvitavaid, harivaid ja koostegemise rõõmu pakkuvaid ettevõtmisi, kuid üks toredamaid on kindlasti Vembu-Tembu turg. Turul saab osaleda igaüks, tuleb vaid välja mõelda, millega kaasa lüüa – on see siis  massaaž, palliviske võistlus, personaalse laulu kirjutamine, tantsimine, laulmine, portree joonistamine, nalja rääkimine või mis iganes veel, piiranguks on vaid Su enda fantaasia. Kui turul midagi pakkuda ei oska, saab väikese raha eest nautida seda, mida sõbrad-tuttavad välja on mõelnud.

 

Vembu-Tembu turg on heategevuslik ettevõtmine, mille saadud kogu tulu läheb väljapoole kirikut suunatud heategevusele. Selle suve JäPe festivali turult saadav tulu läheb MTÜ Isata Laste Heaks. MTÜ juhindub põhimõttest, et isatus on praeguse põlvkonna jaoks kõige kahjulikum suundumus.

 

Organisatsiooni eesmärgiks on isata kasvavate laste ja perede toimetulekuvõime parandamine – tugiisikuteenuse osutamise ja nende sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamise kaudu. MTÜ Isata Laste Heaks põhitegevuseks on üksikvanemaga perede laste toitlustamine, toimetulekuoskuste õpetamine ja nende vabaaja sisustamine. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu ühisüritusi (laagreid, infopäevi, väljasõite jne), annab välja trükiseid, tõstab inimeste teadlikkust, arendab sotsiaalset ettevõtlust, viib läbi loenguid, koolitusi, täiendkoolitusi jpm. Ühendus teeb koostööd riiklike ja valitsusväliste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsuse, samuti kirikute ning kristlike organisatsioonidega. Rohkem infot MTÜ kohta leiad aadressilt http://www.isatalasteheaks.ee/ või nende Facebooki lehelt.

 

Niisiis pane JäPe kuupäevad, 9.-12. juuli, kalendrisse kirja, hakka juba Vembu-Tembu turu jaoks ettevalmistusi tegema ja anna oma panus heategevusele.

Kohtumiseni Pilistveres!

 

Tekst Tene Metsma