Kas Piibli väärtused maksavad maailmas?


Kas oled kunagi võrrelnud Piibli ja maailma väärtuseid? Kas nad räägivad samadest tugevustest elus? Mis on see tõde, mille järgi elama peaksime?

Maailmas on palju lihahimu, silmahimu ja elukõrkust (Johannese 1. kiri 2:16). Vahel võib tunduda, et need „väärtused” aitavad meil sihile jõuda ja maailmaga sarnanemine teeb justkui kaaslaste silmis populaarsemaks ja annab väärt staatuse. Mitmetele himudele järgnemine võib tuua hetkelise naudingu, kuid pikemas perspektiivis võib hoopiski kahjulikult mõjuda. Kõigest ei ole meile kasu, isegi kui maailm ütleb, et „kõik on lubatud” (Pauluse 1. kiri korintlastele 10:23). Kes paneb tõe paika ja otsustab mis on õige ja mis vale?

 

Mida teeks Jeesus?

Piibel ütleb, et Jumal lõi inimese oma näo järgi (1. Moosese 1:27). Selle teadmise ja Jumala tundma õppimise kaudu saame aru iseenda olemusest. See omakorda viib meid tõeni selle kohta, kes me oleme ja mis väärtuste järgi maailmas elada. Kui me tõesti usume Jeesusesse ja tema täiuslikkusesse, siis võiks meil olla lihtne uskuda ka sellesse, et Piibli tugevused on maailma tugevustest olulisemad, olgugi et need sageli esimestele vastanduvad.

Jeesus jättis meile eeskuju, et käiksime tema jälgedes (Peetruse 1. kiri 2:21). See kehtib ka tänapäeval, sest Jumala sõna on tõde alati. Kas Jumala sõna tundma õppimine ja selle järgi tegutsemine võiks olla üks siht ja eesmärk, mille poole püüdleme ka siis, kui maailm seda ei tee? Jeesus armastas, tervendas, teenis, ohverdas: seadis inimesed endast ette, käitus teiste vajadustest lähtudes. Kellele see ei meeldiks? Jeesus ütleb, et teeksime head kõikidele (Pauluse kiri galaatlastele 6:10). Kuidas teha õigeid valikuid ja käituda õigesti? Vastus on Jeesuses. Leia vastus küsimusele „Mida teeks Jeesus?” ja Sa leiad õige lahenduse.

 

Eeskuju teistele

Mõtle kellelegi, kes on Sulle eeskuju. Mis Sind tema juures inspireerib? See võib olla tema lahkus, heasüdamlikkus, tarkus, ka edukus. Ma ei ole kunagi kuulnud, et kedagi inspireeriks teise inimese isekus, kärsitus, valetamine. Ikka tahetakse olla oma olemuselt head ja teha head. See võib teatud vanuses tunduda vähetähtis, näiteks teismelisena tahetakse pigem oma eakaaslastele meeldida ja selle nimel võidakse olla ülbed, isekad. Vanemana võib inimene seda kahetseda. Üldjuhul ei ole keegi valetamise üle uhke. Seda püütakse varjata. Kuid mõnikord tundub, et maailm suhtub petmisse kui voorusesse. Kui see on tõesti tõeline väärtus, siis miks tahetakse seda varjata ja tuntakse häbi? Ükski hea ja õige väärtus ei peaks meid panema halvasti tundma.

Tihti öeldakse, et usalda oma südant. Piibel aga ütleb, et süda on petlikum kui kõik muu (Jeremija 17:9). Kui me tõesti usume Jeesusesse ja tema täiuslikkusesse, siis on sellest vaid lühikene samm uskumaks, et Piibli tugevused on maailma tugevustest olulisemad. Kui süda võib olla petlik, siis Jumala sõna ei tugine emotsioonidel ega millelgi muul ajutisel, vaid tõel, mille juurde saame alati pöörduda. Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka vilju lõikame (Pauluse kiri galaatlastele 6:9). Vaimuviljad on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. (Pauluse kiri galaatlastele 5:22–23). Need on tõelised tugevused. Mõtle, kas need viljad paistavad Sinu elus välja. Kui ei, siis mida saaksid teisiti teha ja mis on Jumalal selle kohta öelda. Pole kuulnud veel ühtegi inimest ütlevat, et ta usaldas Jumalat ja kahetses seda.

 

Julge maailmas eristuda!

„Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia.” (Pauluse 1. kiri Timoteosele 6:7). Miks me siis tihti taotleme seda, mis on kaduv? Suhete rikkumise hinnaga ja hetkenaudingu nimel oleme valmis saavutama midagi, mis on kaduv. „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Matteuse evangeelium 6:33). Seda kõike, mida meie hing tõeliselt vajab. Tõeline jõud tuleb mujalt kui maailmast. Ja Jumal teab, mida me tõeliselt vajame. (Matteuse evangeelium 6:8) Võtkem siis Tema ja Tema väärtused eeskujuks ning käigem nende järgi! Ja olgem julgemad maailmas eristuma! Piiblis on öeldud: „Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!” (Kiri heebrealastele 10:35).

 

Tekst Eleri Viinalass
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 2/2018 Mai

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit