Kuidas saada Jumalaga lähedaseks sõbraks?


Iiobi raamatus 22:21 kirjutatakse: „Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne!”

Nii nagu füüsilises maailmas tuleb taime eest hoolitseda, peame me kristlastena hoolitsema vaimulikus maailmas oma kasvamise eest. Selleks on vaja soojust, valgust, vett ja head pinnast. Soojuseks on Jumala armastus – teadmine, et oleme armastatud ja saame läbi selle ise armastada. „Kui me päriselt aru saame, et Jumal meid armastab, siis hakkame me ka vastama. Just nagu me vastame sõbrale, kui ta meid kõnetab,“ ütleb Ragne Pesur. Seda, et Jumal meid armastab, saab vaid Tema ise ilmutada ja armastava Isa kombel Ta seda teebki, kui palume.

Iga kristlane vajab lisaks osadusele teistega ka aega Jumala kahekesi olemiseks. Selleks sobib muidugi iga hetk päevast, kuid Ragne arvates on parim aeg selleks hommik. Varajases nooruses hakkas Jumal palve peale äratama Ragnet igal hommikul kindlal kellaajal. Seettõttu sai Ragne iga päeva alguses võtta aega Isaga kahekesi olemiseks. Ka nüüd, aastaid hiljem, ei ole Ragne unarusse jätnud oma osadust.

Teine asi, mida vajame kasvamiseks, on valgus, milleks on Jumala Sõna. Ütleb ju Piibel, et Jumala Sõna on meie jalale lambiks. Seejuures on oluline olla aus Jumala ees, mitte end ära peita, sest nii nagu ilma valguseta võib taim kasvada vildakalt, võib meiegi vaimulik kasv peatuda selle tõttu.

Vesi, mis on aga kohe füüsiliselt hädavajalik iga inimese elu jaoks, on Püha Vaim. Püha Vaimu kaudu saame õppida tundma Isa südant ja mida paremini me tunneme Isa südant, seda paremini hakkame kuulma Jumala häält ja reageerima sellele kiiremini. Jumal ei tule kunagi suhtlema meiega nii, et me aru ei saa.

Igale inimsuhetele pühendumine on oluline selle arenguks. Kui tahta Jumalaga saada headeks sõpradeks, siis tuleb samamoodi pühenduda ja pidada Issanda käske, nagu Jeesus ka ütleb: „Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.“ (Johannese 15:14)

 

Tekst Vivian Tamm
Tütarlastekonverentsil „Filter 2019“ toimunud seminari põhjal: „Jumalaga lähedaseks sõbraks“ – Ragne Pesur