Noorte piiblikursus: juhtimisest ja tiimitööst

Noorte piiblikursus: juhtimisest ja tiimitööst

Piibli- ja misjonikursuse õpilastel möödus taas üks tore nädalavahetus Talu Laagrikeskuses, kus teemadeks olid seekord juhtimine ja tiimitöö. Kuna kõikidel kursuslastel tuleb kevadisel poolaastal viia läbi praktika, olid antud teemad väga kasulikud ja õpetlikud.

Laupäeval toimus kaks seminari ning mõlemad viis läbi Einike Pilli, kes on EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor. Einike kõneles meile põhjalikult koostööst ja meeskonna juhtimisest. Seminaride käigus saime kasulikke nõuandeid ka selle kohta, mis aitavad meeskonda ühtsusele ja mis takistab koostööd.

Kohe alguses tõi Einike aga välja mõned kirjakohad Piiblist, mida saame eeskujuks võtta meeskonnatöös ja mis räägivad sellest, mis asi meeskond Piibellikus mõttes on.

Paulus ütleb oma esimeses kirjas Korintlastele, peatükis 12, salmides 12-13 järgmist: “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga.

See kirjakoht räägib sellest, et oleme meeskonnana üks ihu, millel on palju liikmeid, aga üks vaim. Ma usun, et me kõik oleme osa mõnest tiimist (näiteks perekond, kodugrupp, klass) ja et see toimiks, on oluline meeles pidada seda, et me oleme erinevad inimesed ning meil on erinevad rollid, aga paludes Jumalalt ühist Vaimu, saame moodustada ühtse ja efektiivse meeskonna.

Lisaks tõi Einike välja meeskondliku grupi arengufaasid ja meelde jäi see, et tihti lähevad meeskonnad laiali just teises faasis ehk konflikti faasis. Selles etapis esineb tiimi liikmete poolset vastupanu, mis võib olla nii aktiivne (näiteks sõnaline vastandumine) või passiivne (näiteks hilinemine koosolekutele). Vastuoludega tuleb kindlasti tegeleda ja neid lahendada ning ühe eduka meeskonna tunnuseks ongi selle faasi üleelamine. Järgmistes faasides muutub grupp juba iseseisvaks ja koostöö hakkab toimima.

Pühapäeval käis meile kõnelemas peapiiskop emeeritus Andres Põder. Ka tema jagas meile kasulikke teadmisi rühma eestvedamisest ning alustas sellega, et juba maailma loomine oli juhtimine. Tema sõnul eristab ilmalikku juhtimist vaimulikust eelkõige see, et esimene on enesekeskne, viimane aga Jumala keskne ja toetub Tema Sõnale. Endiselt peapiiskopilt saadud mõtetest tooks välja veel ka selle, et tuleb teha neid asju, mis toovad rõõmu ja motiveerivad ning oluline on ka teisi motiveerida ja ülesandeid delegeerida – kui teeme juhina kõik ise ära, siis see on juhtimise surm.

 

 

Lisaks õppetööle saime jagada ka oma kogemusi juhtimise alal, praktiseerida erinevate põnevate mängude läbi tiimitööd ning teha ühiselt veel palju muud huvitavat.

 

 

Tekst Jane Hüdsi

Foto Veiko Ilus