Oled palju väärt!


Paljud inimesed proovivad leida oma väärtuse tegudest, välisest, tunnetest, suhtlemisoskusest jms. Kuid enda tõelise identiteedi ja enesekindluse leiame Jumalas, kes armastab meid tingimusteta. Miks on seda tihtipeale nii raske uskuda?

 

Tõeline identiteet

Mida tähendab väärtuslik? „Eesti keele seletav sõnaraamat” annab sellele vasteks tähtis, vajalik, kõrge hinnaga, hinnaline, kallis. Seda arvab Sinust ka Jumal. Oled kallilt ostetud. (1Kr 6:20) Jumal armastab Sind alati, ka patusena. (Rm 5:8) Jumal rõõmustab Su pärast väga ja tunneb hõisates Sinust rõõmu. (Sf 3:17) Identiteet ehk see, kuidas ennast näed, ehitub aga tihtipeale Sinu kogemustele elus. Näiteks sellele, kas Sind julgustati lapsepõlves piisavalt, kui palju ja kuidas sõbrad on Sulle haiget teinud ja milliseid läbikukkumisi Sa oled läbi elanud. Võib-olla ei vasta Su pilt endast üldse tõele ning need on vaid tunded. See võib kõik mõjutada meie võimet osata elu pisiasjadest rõõmu tunda. Oluline on näha elu ja iseennast läbi Jumala silmade. Näha seda, kui kallid ja väärtuslikud Talle oleme.

 

Prioriteedid paika

Paulus ütleb väga selgelt: „Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal.” (Kl 3:2) Seda ei ole alati kerge teha. Jumal aga julgustab meid pöörama tähelepanu olulisele igavikulises mõttes, mitte sellele, mis on kaduv. Materiaalset (uusi tosse, kodu, autot) ei saa keegi meist pärast surma endaga kaasa võtta. Mõtle, kas igavikulisest vaatenurgast on näiteks matemaatikas saadud kaks muretsemist väärt? Loomulikult mõjutab see Sinu enesetunnet sel hetkel. Silmas peab pidama, kas ka kaugemas tulevikus on praeguse ajastu muredel tähtsust. Piibel julgustab: „Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata?” (Hb 12:7) Ta hoolib Sinust liiga palju, et lasta sul lihtsalt olla ja mitte tegutseda.

 

Kuninglik sugu

Üha enam mehi ja naisi pööravad rõhku välisele, ilule, sportlikkusele. Oluline on olla tervislik, aga mitte lasta sel muutuda ebajumalaks. „Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt.” (Õp 31:30) Veel on öeldud: „Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.” (Gl 6:8) Sa oled palju enamat, kui ainult väline. Pööra rõhku sellele, mis on püsiv, mitte kaduv, sest Sa oled loodud igavikulise Looja näo järgi. (1Ms 1:27) Seda just seesmiste väärtuste poolest. Missugune privileeg ja au selles peitub. Keegi, kes on täiuslik, tahtis meid luua enda sarnaseks. Peetrus kirjeldab inimesi, kui valitud ja kuninglikku sugu. (1Pt 2:9) Võta üks hetk ja mõtle selle tähendusele. Jumal kirjeldab sind nii auliste sõnadega. Sa oled valitud.

 

Aluseks on armastus

See, kui väärtuslikuna inimene ennast tunneb, tugineb suuresti armastusele. Inimesed tahavad olla kellegi jaoks olulised. Meile meeldib, kui meid märgatakse ja oleme harjunud seda teatud tegudega saavutama. Kas Sina tunned, et oled armastatud? Kui näiteks vihastume kiirelt ja kergelt, pole meie süda armastusega täidetud. Hea uudis, rõõmusõnum on selles, et Jumal armastas Sind enne, praegu ja armastab igavesti! Veeda Temaga aega palves ja sõnas. „Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!” (Õp 3:6) Kui me tõesti oleme täidetud Jumala armastusega, siis kahtlen, et otsime tähelepanu mujalt. Õpi ennast tundma läbi Tema silmade. Inimesed võivad Sind kiita ja komplimente teha palju tahes, kuid Sa võid ikka end väärtusetuna tunda. Oluline on leida oma identiteet Jumalas ja hakata uskuma, et see tõesti kehtib ka Sinu kohta.

 

Tekst Eleri Viinalass
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 4/2018 Detsember

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit