Päevasõna: Seitsekümmend Seitse Korda

Päevasõna: Seitsekümmend Seitse Korda

Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: “Issand, kui mitu
 korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle
 andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?Jeesus ütles talle: “Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid
 kas või seitsekümmend seitse korda (inglise keelses tõlkes seitsekümmend korda seitse).” Matteuse 18:21-22

Efeslastele 5:1 ütleb, et meil tuleb võtta Jumalast eeskuju nagu armastatud lapsed. Kuid selleks, et võtta Temast eeskuju peame tundma Tema teid. Jeesus ütles Johannese 14:9, “…Kes on näinud mind, see on
 näinud Isa.” Siis kui Peetrus küsis Jeesuselt, mitu korda ta peaks andestama vennale, kes tema vastu pattu teeb, Jeesus ütles, “…seitsekümmend seitse korda (inglise keelses tõlkes seitsekümmend korda seitse).” Ehk siis nelisada üheksakümmend korda. Pange tähele, et Ta räägib vennast või kristlasest.

Just enne kui Peetrus küsis Jeesuselt selle küsimuse, rääkis Jeesus oma jüngritega sellest, kuidas käituda vennaga, kes on sinu vastu pattu teinud. Matteuse 18:15-20 Jeesus ütles, Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda 
nelja silma all!” Jeesus ei öelnud, et võib minna ja rääkida kõikidele oma sõpradele sellest, mida see vend sulle tegi. Salmis 16 Ta jätkab, Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna
 tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või 
kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! 
Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu 
pagan ja tölner!” Võib-olla oled Sina olnud see inimene, kes läks ja rääkis teistele sõpradele sellest, mida keegi sinu vastu on teinud selle asemel, et minna ja rääkida otse selle inimesega. Kui see on nii, siis paranda meelt, mis tähendab, tee muutus ja hakka tegema Jumala Sõna kohaselt sellest päevast alates.

Luuka 17:3-4 Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta 
kahetseb, anna talle andeks! Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse
 korda sinu poole pöördub, öeldes: “Ma kahetsen”, andesta ikka 
talle!” Jällegi me näeme, et kui su vend ehk vend Kristuses teeb sinu vastu pattu, noomi teda. Kui ta parandab meelt, siis Sinu osa on andestada isegi siis, kui ta patustab Sinu vastu seitse korda päevas ja tuleb jälle Sinu juurde ja kahetseb, siis sinu töö on talle igal korral andeks anda nii, nagu see oleks olnud esimene kord, kui ta Sinu vastu pattu on teinud.

Just niimoodi käitub ka Taevane Isa meiega. 1Johannese 1:5-9 Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja 
kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: “Meil on osadus temaga”, kuid käime
 pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on 
meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid
 kogu patust. Kui me ütleme: “Meil ei ole pattu” (ehk kui sa tead, et sa kõnnid pimeduses, mis on patt ja siis ütled, et mul ei ole pattu), siis me petame iseendid
 ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
 annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.” Kui Sa patustad Jumala vastu ja iga kord tuled Tema juurde ja kahetsed, siis Ta annab Sulle andeks. Kui Sa teed korduvalt sama asja ning lähed Tema juurde ja kahetsed, siis Ta andestab Sinule nii, nagu see oleks olnud esimene kord, kui Sa seda pattu tegid.

Ülal mainitu ei anna inimestele õigust või luba pattu teha. Kuid kui Sa teed pattu, siis peamine asi on see, et Sa jookseksid Tema juurde, kahetseksid ning võtaksid vastu Tema andestuse. Usu, et Talle veri tõesti puhastab ning peseb Sind puhtaks kõigest ülekohtust.

Luuka 6:36-37 “Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge
 mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile
 antakse andeks!”

Usutunnistus: Ma õpin minu Isa teid. Ma võtan eeskuju oma Taevaselt Isalt. Kui mu vend patustab minu vastu ning kahetseb oma pattu, ma andestan talle. Kui on vaja, ma andestan seitsekümmend korda seitse. Ma olen armuline, nagu minu Isa on armuline. Ma andestan ja ma saan andeks. Ma olen Jumala Sõna järgi tegija. 

 

Päevasõna on koostanud Margaret Sexton, Voice of Faith Ministries misjonär Eestis.