Päevasõna: Võta Seljast, et Panna Selga

Päevasõna: Võta Seljast

Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side!” Koloslastele 3:14

Loe Pauluse kirjast koloslastele 3:8-17. Nendes salmides näed asju, mida seljast võtta ja mida selga panna. Jumal ei tee meie osa ja me ei saa teha Jumala osa. Hea uudis on see, et kui Ta kutsub meid üles midagi tegema, siis selles sõnas on vägi teha seda, milleks Ta on meid kutsunud (Koguja 8:4).

Enne kui me saame midagi selga panna, tuleb meil esmalt midagi seljast võtta. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad ja valetamine ei peaks tulema välja meie kui Jumala valitute suust.

Asjad, mida Ta on palunud meil seljast ära võtta, on osa meie vanast loomusest. Nüüd saame panna vana asemel selga uut. Meil tuleb rõivastuda ” … uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt” ning riietuda “… südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!” Siin ei öelda, et proovige või lootke teha, vaid peab tegema.

Meil tuleb andestada, nagu Kristus on meile andestanud. Kuidas Ta meile andestas? Ta andestas meile enne, kui me Teda üldse tundsime ja Tema juurde tulime. Tema andestus ei sõltunud sellest, kas me seda väärisime, sest me ei ole seda mitte kuidagi ära teeninud. Kui Ta meile andestab, ei tuleta Ta seda enam kunagi meelde. Heebrealastele 8:12 on kirjas “… sest ma olen armuline nende ülekohtuste tegude vastu ja ei tuleta enam meelde nende patte“. Jesaja 43:23

See, mida Ta lõpuks soovitas selga tõmmata, on “… armastus – see on täiuslik side” (küpsus). Jumal on armastus ja kui me paneme selga armastuse, riietume Jumala enesega (1. Johannese 4:7-8,  1. Korintlastele 13).

Usutunnistus: Jumal on andnud mulle jõu järgida Tema Sõna, mis väljendab Tema tahet. Täna ma võtan seljast viha, raevu, kurjuse, teotamise, siivutud sõnad ja valetamise. Võtan seljast vana loomuse ja panen selga uue olemuse. Riietun südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, taludes teisi. Ma andestan, nii nagu Kristus on mulle andestanud. Kõige peale ma panen selga armastuse!

 

Allikas: Päevasõna on koostanud Margaret Sexton, Voice of Faith Ministries misjonär Eestis. Ta kolis Eesti 2000. aasta märtsis. Tema suurim rõõm on jagada evangeeliumi, mis viib inimesi täisväärtuslikku ellu Kristuses Jeesuses.