Piiblilugu: Üle kuninga käsu

Piibliuudised: Üle kuninga käsu

Sadrak, Meesak ja Abednego astusid üle kuninga käsu ja jäid truuks oma Jumalale.

See lugu juhtus nii:

Kuningas Nebukadnetsar lasi valmistada kullast kuju. Ta käskis rahval kuju kummardada kohe, kui kõlas sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasuguste mänguriistade hääl. Ja rahvas tegi nii, kui nad nende pillide hääli kuulsid, sest kui nad ei kummardaks kullast kuju, heidetakse neid kuuma ahju.

Kord kui kõlasid erinevate pillide hääled, ei kummardanud kuju kolm meest: Sadrak, Meesak, Abednego. Siis nad seoti kinni ja viidi kuuma ahju juurde. Kuningas oli kütnud ahju seitse korda kuumemaks kui tavaliselt, et nad kindlasti sureksid. Ja nad visati tulle.

Äkitselt nägi kuningas midagi väga imelikku. Ta oli lasknud ahju visata kolm meest, kuid nüüd nägi ta tulises ahjus hoopis nelja inimest ja nad kõik kõndisid seal vabalt ringi. Nebukadnetsar hüüdis neile: “Sadrak, Meesak, Abednego, kõrgeima Jumala sulased, astuge välja ja tulge siia!” Kõik kolm meest tulidki tulest välja ja neil ei olnud midagi viga – ei põletushaava, põlenud juukseid ega kärsalõhna.

Seepeale Nebukadnetsar lausus: “Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala.”

Siis kuningas andis Sadrakile, Meesakile ja Abednegole Paabeli linnas hea põlve.

 

Tekst Mari-Ann Veermäe

Allikas Piiblist Taanieli 3:1-30 

Fotode allikas: Free Bible images / Moody Publishers