Pontius Pilaatus


Kes oli see mees, keda teame Jeesuse ristilöömise loost kui kurja valitsejat ja hukkamiskäsu andjat? Kas ta tegi seda vastumeelselt või oma südametunnistuse kohaselt?

 

Jumala ettur

Ühe ingliskeelse sõnaraamatu („Urban dictionary“) kohaselt võib nimega Pontius Pilaatus kirjeldada inimest, kes on sunnitud tegema midagi sellist, mida ta ei taha. Pühapäeviti kirikus loevad kristlased usutunnistuses, et Jeesus on „kannatanud Pontius Pilaatuse all“. Sellest mehest sai üks kuulsamaid Rooma prefekte, kelle nimi on jäänud surematuks.

 

Ajalooline taust

1961.aastal leidis kunagise Rooma impeeriumi aladelt Itaalia arheoloog Dr. Antonio Frova kivi, millesse oli raiutud ladinakeelne nimi Pontius Pilaatus. Sellest leiust sai ajalooline tõestus, et Pilaatus elas ja töötas keiser Tiberiuse valitsemisajal. Pontius Pilaatus oli Juudamaa prefekt aastail 26–36. Tänu keisri lemmiku staatusele suhtus ta juutidesse eriti julmalt, minnes vastuollu Rooma impeeriumi põhimõttega austada vallutatud rahvaid. Pilaatuse valitsemismaneer viis juudid mässu äärele, mille kartuses ta võttiski vastu otsuse Jeesus risti lüüa.

 

Süüdimõistmise lugu

Pilaatusest räägib Piibel kõikides evangeeliumides ning teda mainivad ka mõned järgnevad pühakirja raamatud. Ülempreestrid koos vanemate, kirjatundjate ning Suurkohtu liikmetega viisid Jeesuse Pilaatuse ette. Igas evangeeliumis küsib Pilaatus Jeesuselt: „Kas sina oled juutide kuningas?“ Saanud vastuseks, et need on Pilaatuse sõnad, mitte Jeesuse omad, ei leia valitseja tal süüd. Kuid juudid käivad Pilaatusele peale, et ta Jeesuse siiski süüdi mõistaks. Luuka evangeeliumis saab Pilaatus teada, et Jeesus on pärit Galileast. See annab talle võimaluse veeretada otsuse tegemise koorem endalt Heroodesele, kuid ka too ei leia Jeesusel süüd, mille tagajärjel saavad Pilaatus ja Heroodes sõpradeks. Otsus jääb siiski Juudamaa prefekti teha.

Küsides mitmeid kordi rahvalt üle, kas nad soovivad Jeesust hukata, jääb vastus samaks, kuna ülempreestrid on rahvahulga üles ässitanud. Pilaatus pakub juutidele veel viimase võimaluse, lubades paasapühade puhul ühe vangi vabaks lasta, kuid tema üllatuseks valib rahvas mõrvar Barabase.

Johannese evangeeliumis küsib Pilaatus Jeesuselt, miks too nõnda käitub – kas ta ei saa aru, et Pilaatusel on meelevald teda hukata või päästa. Jeesus vastab, et Pilaatusel ei oleks mingit võimu, kui seda ei oleks talle antud ülalt, ja suurem patt lasub sellel, kes on ta andnud Pilaatuse kätte (Jh 19:10–11). Niisuguse vastuse peale püüab Pilaatus Jeesust veel suurema innuga vabastada, kuid juudid väidavad, et Jeesus on reetnud Rooma riigi, nimetades ennast kuningaks. Meie õnneks oli Pilaatus arg mees. Juutide ülestõusu kartuses otsustas ta Jeesuse hukata, hoolimata oma naise hoiatusest seda mitte teha. Kuna juutide lärm aina kasvas, pesi Pilaatus oma käed rahvahulga nähes ära, eemaldades endalt nõnda süü, ning andis Jeesuse risti lüüa. Ristipuule lasi ta kirjutada Jeesuse kuriteo: INRI ehk juutide kuningas (akronüüm ladinakeelsetest sõnadest Jesus Nazaremus Rex Judeorum). See solvas juute, kuid Pilaatus vastas, et mida ta on kirjutanud, seda ta ei muuda.

 

Pärast ristilöömist

Kui hukkamispäeva õhtu oli kätte jõudnud, tuli Joosep, rikas ja lugupeetud mees, kes oli salajane Jeesuse jünger, paluma Jeesuse surnukeha. Alguses ei suutnud Pilaatus uskuda, et Jeesus on juba surnud, kuid saanud selle kohta kinnituse, käskis ta keha Joosepile anda.

Päev pärast neid sündmusi tulid Pilaatuse juurde ülempreestrid, kes hoiatasid, et Jeesus oli ette kuulutanud oma ülestõusmist kolme päeva pärast. Võiks arvata, et mees, kes ei ole juut, isegi ei mõtle niisuguse ettekuulutuse täitumise peale, kuid kuna Pilaatus näitab ennast argpüksina, võib oletada, et samal ajal kartis ta tegelikult ka Jeesust. Pilaatus andis oma valvesalgale käsu hauda valvata. Nendestsamadest sõduritest said küll ülestõusmise tunnistajad, kuid nad osteti ära, et nad räägiksid, nagu oleksid jüngrid surnukeha ära varastanud. Seda juttu usutakse juutide seas tänapäevani.

 

Jumala töö ettur

Pontius Pilaatus mängis hiiglaslikku rolli kristluse tekkes. Kõik läks nii, nagu pidi minema: süütu Tall suri meie pattude eest. Lugedes evangeeliume, näeme maavalitseja püüdu Jeesust päästa, ehkki see ei õnnestunud. Kuid oma tegudega kindlustas Pilaatus hoopis ülestõusmise tõesuse: leidmata Jeesusel süüd, lastes Ta risti lüüa, pannes haua valve alla – olles Jumala töö ettur.

 

5 Pontius Pilaatusega seotud fakti:
1) Pilaatust mainitakse veel Apostlite tegude raamatus ja Pauluse kirjas Timoteusele;
2) Pilaatuse surma põhjus on senini teadmata;
3) Pilaatus on Etioopia kopti kiriku pühak;
4) „Urban dictionary“ järgi kirjeldab nimi Pontius Pilaatus inimest, kes on sunnitud tegema midagi sellist, mida ta ei taha;
5) Pilaatus esineb tegelaskujuna ka maailmakirjanduses, näiteks Bulgakovi romaanis „Meister ja Margarita“ ning Dante „Jumalikus komöödias“.

 

Tekst Hanna Maria Salong
Illustratsioon Mihály Munkácsy „Jeesus Pilaatuse ees“ (Foto Wikipedia)

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 1/2016 Märts

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit