Raamatusoovitus: “Piiblivõti”

Raamatusoovitus: "Piiblivõti"

Erkki Koskenniemi kirjutatud „Piiblivõti“ sisaldab Piibli mitme raamatu lühitutvustusi, mis aitavad lugejal pühakirjast paremini aru saada. See raamat sobib just neile, kes soovivad Jumala Sõna lähemalt tundma õppida.

„Piiblivõtmest“ leiab algtõed nii Uue kui ka Vana Testamendi kohta. Seda raamatut on hea lugeda Piibliga käsikäes, alustades ühest peatükist, mis seletab pühakirja teksti väga lihtsalt lahti ja innustab Piiblit ennast lugema. Pärast raamatu peatüki lugemist on Piiblist juba palju lihtsam aru saada.

Lühitutvustustest saab teada ka põnevaid ajaloolisi fakte Piibli raamatute autorite ja aja kohta, mil need kirjutati. Näiteks selgub, et Matteus ja Luukas kasutasid oma evangeeliumite kirjutamisel Markuse evangeeliumit. Mitmed tuntud kõnekäänud on pärit Piibli Õpetussõnadest, näiteks kes kaevab augu, langeb ise sinna sisse (Õp 26:27). Korintos oli tuntud Kreeka kaubanduslinn ja kui Paulus sinna kuulutama läks, ei saatnud teda alguses edu. Hiljem aga tekkisid Korintosesse kuulsad kogudused, mis olid rikkad vaimuandide poolest, kuid koosnesid vaesemast rahvast.

On palju neid, kes tahaksid õppida Piiblit paremini mõistma, aga selleks on vaja näha vaeva. Võib ju lugeda Piiblit raamathaaval, teha allakriipsutusi, küsida mõne targema käest või palvetada, aga ikkagi jääb mõni koht arusaamatuks. „Piiblivõti“ annabki võtme, mille abil võib avada ukse Jumala Sõna külluslikku varaaita, õppida tundma selle imelisi rikkusi ning tutvuda Taanieli ja Pauluse, Johannese ja Moosese ning veel paljude teistega.

Niisiis, Piiblit lugema! Alusta Uuest Testamendist ja loe näiteks evangeeliume, aga ära unusta ka Vana Testamenti. „Piiblivõtmest“ leiab tutvustusi napilt kolmandiku pühakirja raamatute kohta, aga ka ülejäänud raamatud on täis põnevaid ja huvitavaid seiku. Sind ootavad imelised hetked Jumala Sõna juures.

Tekst Kristina Lillemets