Sinu Auks – uus muusikaprojekt


Sinu Auks on Tartu Kristliku Risttee kogudusest alguse saanud projekt, mille eesmärk on teha kvaliteetne ja eestikeelne ülistusmuusika kõigile tasuta kättesaadavaks. See on Eesti kristlikus muusikas uus, põnev, kaasahaarav ja vaimulikult värskendav ettevõtmine.

 

Alguses oli unistus

Projekti alguseks võib pidada üht lihtsat unistust. Projekti koordinaatoril Margus Padaril oli neli aastat tagasi suur soov kuulda rohkem lihtsasti kättesaadavat eestikeelset või Eesti päritolu ülistusmuusikat. Eriti tundis ta sellest puudust kodust kaugele reisides või pikematel sõitudel viibides. Ta mõtles, et miks keegi seda ei tee? Ometi võiks seda Eestis teha. „Ühel hetkel tunnetasin, et kui ma seda ise ei tee, ei tee keegi.” Kuigi Margus ise on muusika alal võhik, oli tal siiski suur tahe projektiga alustada. See näitab, et oma unistuse teoks tegemiseks ei pea olema professionaal. Oma ideest rääkis ta Liivi Kalli Lätele ning Timo Ilvesele, kes olid valmis ka kaasa lööma ning pakkusid lisaväljundeid, et kogu ettevõtmine võiks olla veelgi põnevam.

 

Uue Laulu Esmaspäev

Uue Laulu Esmaspäev on käimasoleva projekti esimene väljund ja seisneb selles, et 2019. aastal tehakse iga uue nädala esimesel hommikul sotsiaalmeedia kanalites avalikuks üks uus laul. Soovitakse, et kõik need ülistuslaulud koos vaimuliku sõnumi, mõtiskluse või üleskutsega innustaksid inimesi leidma lähedast ja tähendusrikast suhet Jumalaga. Järgmine etapp, kui on kogutud piisavalt lugusid, on leida veebikeskkond, kus saaks salvestusi kuulata või alla laadida. Piisava huvi korral luuakse võimalus jagada laulumaterjali ka helikandjal.

 

Kes seda teevad?

Projekti liikmed ja kaastegijad on tavalised inimesed, kel on Jumalaga isiklik suhe ja kes tahavad aidata nii teistel kui iseendal süvendada suhet Loojaga. Kui alguses oli omajagu tegemist võimalike laulude ja inimeste leidmisega, siis mõne aja pärast hakkasid inimesed end ise välja pakkuma, olgu siis solistidena või päris oma koosseisudega. On pakutud ja ka juba salvestatud uusi omaloomingulisi lugusid.

Projekti üheks eesmärgiks on teha kvaliteetset muusikat. Erinevate inimeste kaasamine aitabki säilitada eheduse ja annab igale inimesele hea võimaluse midagi uut juurde õppida. Solistidel on vaba voli kujundada esitatavat laulu just nii, nagu see neid kõige enam kõnetab. Samuti on vabadus valida meelepärane saateansambel ning esitusviis, mis annab mõne loo puhul üsnagi värvika tulemuse.

Telgitagustes koordineerib tegevust Margus Padar. Projekti eesotsas olles on tema ülesanne suunata tegevust ja väljundeid ning mõelda, kuidas edasi minna. Tema vastutab ka finantsilise poole eest; toetuste ning toetajate leidmise eest. Muusikalise koordineerimisega tegeleb Liivi Kalli Läte. Tema kohustuste hulka kuulub muusikute leidmine ning nende võimalik abistamine koos kõige selle juurde kuuluvaga. Tehnika, heli ja salvestuste eest vastutab Timo Ilves. Suure panuse annavad vabatahtlikud, kes aitavad oma aja ja initsiatiivikusega kaasa projektile, millel võib olla uskumatult suur mõju.

 

Vaimne vastuseis

Kõigil on elus probleeme ja raskusi ning kristlased saavad neid tihti kogeda siis, kui tehakse Jumalariigi tööd. Üheks suurimaks pingeallikaks on olnud vaimne vastuseis. Margus Padar rõhutab: „Projektis osalema asudes peab olema valmis selleks, et see on Jumala töö, Jumala projekt, mistõttu võib kogeda vaimsed rünnakud.” Mitmedki ettevõtmisega seotud inimesed on sattunud keerulistesse olukordadesse, ohus on suhted ning tervis. Iga tiimi liige peab olema teadlikult valmis vaimseteks katsumusteks ning hoidma end puhtana nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Vaimne võitlus võib viia üsna kiiresti inimese murdumiseni. Seepärast palutakse kõikide palveid, et Jumal aitaks projekti lõpuni viia ning kannaks tegijad igasugustest olukordadest läbi!

 

Olevik ja tulevik

Kuigi otsus alustada projektiga tuli alles 2018. aasta novembris, on vaatamata vähesele ettevalmistusajale kõik üsna kenasti käima läinud. Hetkel on laulud kuulatavad Sinu Auks Youtube’i kanalil, kuid järgmisena on plaanis need kättesaadavaks teha Spotify playlistis ja allalaetavaks veebilehel. Lisaks  on soov teha kättesaadavaks kogutud laulude materjal –  sõnad ning akordid – ja anda seeläbi suurepärane võimalus kasutada laule näiteks koguduste noortetöös, kristlikel kogunemistel, kodugruppides jne. Muusikatöö on hea viis jõuda inimesteni ja eriti just noorteni, kes on kristlusest kaugel. Muusika, mida salvestatakse, on nooruslik ja üsnagi kaasaegne, seega peaks igaüks sellest julgustust ning lootust leidma.

Projekti eestvedajad soovivad, et nende ettevõtmine tooks suuremat ja praktilisemat kasu mitte üksnes projektiga seotud inimestele. Unistatakse, et see teeniks tervet Eesti kristlikku kogukonda. Vaadates sellele, mis on tänaseks juba tehtud ning mida võiks projektiga veel teha, ei oska tegijad tulevikku vaadates arvatagi, kuhu see võib edasi areneda. On põhjust olla põnevil, näha Jumala juhtimist. Ühes on nad siiski kindlad – projekt läheb mingil moel kindlasti edasi.

Kallis lugeja, kui leiad, et sul on julgustavaid mõtteid, vahvaid ettepanekuid või visioon, kuidas see projekt võiks edasi areneda, siis anna sellest Sinu Auks tiimile julgesti teada!

 

Tekst Reelia Kolk

 

facebook.com/sinuauks

youtube.com/sinuauks

risttee.ee/sinu-auks

e-mail: sinuauks@gmail.com

Jälgi, ela kaasa ja jaga ka teistega!

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 2/2019 Mai

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit