Vaimulike konverentsil räägiti ka noortetööst

Vaimulike konverentsil räägiti ka noortetööst

19-20.jaanuaril toimus EELK vaimulike konverents Nelijärvel. Konverentsi läbivaks teemaks sel aastal oli „EELK Eesti ühiskonnas: meie õpetus, meie missioon“. Muidugi oli arutluse all ka noortega seonduv – paneelvestluses teemal „Noor EELK“ arutlesid LNÜ tegevjuht Triin Salmu, Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu, Tartu Pauluse koguduse abipastor ja noortejuht Kristjan Luhamets ja Saku koguduse õpetaja Magne Mölster.

 

Vestlusringi alguses tõdeti, et hästi on EELK’s see, et noortetöö on olemas, halvasti aga see, et väga paljud noored ei ole leidnud teed kirikusse. Esile toodi üle-Eestilist noortejuhtide seminari tööd, mis koondab ja innustab praeguseid ja tulevasi koguduse noortejuhte. Vestlusringis osalejad rõhutasid, et kõige tähtsam on, kuidas toimub töö kohalikus koguduses. Kas kirikuõpetaja julgustab ja toetab noori ning jagab näiteks infot leerilastele eesootavate sündmuste osas? Suured laagrid ja festivalid on olulised, kuid kohalik kogudus on võtmetegur, et noored nendesse üldse jõuaksid. Lisaks kirikuõpetajale tähtsustati ka iga koguduseliikme rolli eelkõige just oma sõbra/tuttava kaasa kutsujana. Väga oluline on ka see, kuidas noor ennast TUNNEB oma kodukoguduses – kas tunneb end seal nagu kodus, oodatuna ja vastu võetuna.

 

Noortetöö tegemisel peeti väga oluliseks endale meeskonna kogumist – üksi ei saa seda tööd teha, sest see inimene võib väsida, ja kui ta juhtumisi ei saa osaleda, hakkab juba asi lagunema. Edukate ja noorte hulgas populaarsete juhtide olemasolu ei sõltu enamasti ka palganumbrist – vabatahtlikud sageli teevadki seda tööd palju suurema innu ja energiaga.

 

Mis on koguduse noortetöö erilisus? Eelkõige Jumala Sõna ehk midagi sellist, mida mujalt meelelahutustegevustest ei saa – see on peamine, mis meil on pakkuda ja see peaks tõmbama noori. Ühine palvetamine, osadus teineteisega, Sõna uurimine ja arutamine. Ja et Jumala Sõna ei jääks vaid niisama lobisemiseks, vaid see oleks reaalne ja toimiv Püha Sõna. Noor võiks kogeda, et ka tema võib kuuldut edasi anda, mitte ainult pastor. Noor ise võib oma sõnadega olla usu kuulutajaks!

Lõpuks tõdeti, et noortetöö tegemisel on väga oluline armastus noorte vastu – et noored võiksid koguduses kohata sellist armastust, mida nad mujal siin maailma ei kohta.

 

Tekst Sirli Lend
Foto Madis Kask