Daily Archives: 18.12.2013


Mis on ristimine?

Kristus jättis oma jüngritele ülesande: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha […]

Mis on ristimine?