28.detsember – Süütalastepäev


Jeesus põgenikuna

Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!”
Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse.
Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja Egiptusest.”

Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud.

Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu:
„Raamas kuuldakse häält,
nutmist ja kaebamist on palju.
Raahel nutab oma lapsi
ega lase ennast lohutada,
sest neid ei ole enam.”

Matteuse 2: 13-18

 

28. detsembril mälestatakse Heroodese lastetapmise ohvreid ja meenutatakse Joosepi, Maarja ja Jeesus-lapse põgenemist Egiptusse. Lisaks tunnistab süütalastepäev Jeesus-lapse imelisest pääsemisest. Nõnda säästeti Jumala Poeg Kolgata suure ohvri jaoks.