Juutide ajalugu 4 minutiga!

Juutide ajalugu 4 minutiga!

Tartu Risttee koguduse noorte poolt tehtud video, kus seletatakse lühidalt ära, mis toimub Piibli Vanas Testamendis ja juudi rahva ajaloos. Videot ilmestab Onu Raivona Daniel Viinalassi karikatuurid ja jutustamisoskus.

Julgustan aga siinkohal ka iseseisvalt lugema Piiblit, “sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele meil tuleb aru anda.” (Heebralaste 4:12-13)