Kas Jumal räägib ainult läbi Piibli?


Jumala Sõna on see, mida Tema ütleb. Piiblit nimetatakse Jumala Sõnaks sellepärast, et Jumal läbi selle räägib meiega.

Kui Jumal kõneleks meiega ainult läbi Piibli, oleks meie elu mõnevõrra lihtsam: meil on üks ime-ese, mis igale küsimusele vastab. Aga me ei saa Jumalat suruda omaenda raamidesse.

 

Jumal ei peida ennast üheski esemes ega konkreetses nö pühalikus tegevuses. See nõuab meilt usaldust Tema vastu, sest peame selekteerima mõtteid ja saama aru, milline vihje tuli Jumalalt. Taevast Isa huvitab rohkem kindlasti see, et oleksime kuuldel ja vastuvõtuvõimelised terve päeva jooksul. Kui mõtleme, et Jumal räägib ainult läbi Piibli, võime kaotsi lasta väga erilised sõnumid läbi muude kanalite.

 

Jumal on spetsialist igal Sinu elu alal, ta teab Sinu lemmikaineid koolis ja sõpru, kellega hängid. Ta võib Sind kõnetada läbi lemmiklaulude või raamatute. Jumal teab hästi Sinu lähedasi ja nende nõu võib olla Jumala sõnum Sinule. Ta võib Sulle õpetada enda kohta ka läbi looduse, sest Tema on ju selle Looja. Mõnele inimesele annab Jumal nägemusi või prohvetlikku sõnumit teiste kohta. Seega tasub olla pidevalt „valvas“ ja kuuldel, et midagi head kaotsi ei läheks, mida Jumal on just Sinu jaoks mõelnud.

 

1Kr 3:16 seisab: „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?“ See võiks julgustada meid usaldama Jumalat ja neid mõtteid, mida Jumal meile Temaga koos veedetud ajast annab.

 

Kui Jumal saab meid õpetada läbi sadade võimaluse, milleks meile siis Piibel? Sest see püha raamat on meile alati kompassiks, et kontrollida vihjete õigsust. Kui midagi läheb vastuollu Jumala Sõnaga, ei saa see olla Jumalalt. Väga tihti tuletab Jumal inimestele päheõpitud Piibli kirjakohti meelde, seepärast on Piibli tundmisel strateegiline väljund meie usuelus. Kuna Piibel on tõe standard, öeldaksegi, et Jumal räägib läbi oma Sõna.