Kolm riiki, kolm ajakirja ja üks ühine eesmärk – taaskord Venemaal


Meedia noorelt-noorele peab olema aktuaalne, mistõttu tuleb aegajalt juurde õppida ja meelde tuletada meedia tegemise põhitõed. Maikuu keskel said taaskord kokku noored kolmest riigist, et ühises meedialaagris koos õppida ja saada uusi kogemusi.

Kes? Kus? Mis?

Maikuus keskel toimuvas meedialaagris Peterburis osalesid noored Venemaalt, Soomest ja Eestist. Koostöö kristliku noortemeedia vallas on sujunud viimased 6 aastat väga hästi. Laagris on esindatud kolme riigi ajakirja tegevtoimetajad ning igast riigist osa vabatahtlikke ajakirjanikke. Laagri eesmärgiks on arendada noorte silmaringi, anda neile võimalus õppida, katsetada erinevaid uusi võimalusi. Muidugi võib üheks eesmärgiks pidada ka seda, kui noor õpib läbi meedia Jumalat tundma.

Miks teevad noored meediatööd koos Jumalaga?

Plussi, Võbori ja Nuotta meedia pole tavaline. See on evangeeliumi jagamine noorelt noorele mugavalt ja huvitavalt. Meedia tegemine annab noorele võimaluse olla loov, tulla raamidest välja ja võimaldab noorele kiire arengu. Küsimus, kas noore koht meedias on õige, võib tekitada erinevaid arvamusi. Kristlikus meedias on noortele kindlasti koht olemas. „Ise meedia tegemine on noore jaoks innustav, see meeldib noortele,“ sõnas Plussmeedia tegevtoimetaja Sirli Lend, „meediatöö tegemine koos Jumalaga annab sellele tööle sisu ja mõtte, seetõttu me seda ka teeme.“ Noored kristlased teavad, mis noorele meeldib ja sobib. Kui noorel on soov ja igatsus jagada oma mõtteid teiste noortega, siis ongi meie rõõm anda neile võimalus seda teha.

Millise eesmärgi nimel seda tööd tehakse?

Tegevtoimetaja Sirli Lend mainis koheselt ära, miks me noored üldse koos meediat teeme. “Meil on ühine eesmärk, milleks on olla osaduses, ennast arendada ja kindlasti ka õppida paremini Jumalat tundma.” Meedialaager on hea koht, kus noored saavad koos olla, õppida avatud suhtlemist ja saada uusi sõpru. Mõni ehk leiab siin isegi oma kutsumuse.

Meedialaagri tulemuseks on alati olnud uued teadmised ja oskus rääkida Jeesusest ühise eesmärgi nimel erinevates keeltes. “Meie laagri tulemus on eelkõige see, et noortel oleks hea ja nad arendaksid omavahelist suhtlust ja leiaksid ühiseid eesmärke. Sest kui me oleme omavahel õed ja vennad, siis suudame ka oma usku tugevamana hoida.”

Meedialaager on kasulik nii noore silmaringile, suhtlusoskustele, oma usule ning arendab noori ka meediat tegema. Iga laager on edukas, kui noor on avatud ja julge. Koos teeme paremini.

Tekst Kristi Tüvi
Foto Meri Halme

Rohkem fotosid Venemaa meedialaagrist ja Plussmeediast saad näha meie Instagramis.