Küla rikkaim mees


Isand palkas oma majja uue sulase ja näitas talle uhkelt kõiki oma varasid, sadu hektareid põldusid ja metsasid, masinaid, autosid ja muud vara külluses. Ta oli küla rikkaim mees.

Järgmisel ööl nägi isand painajalikku und. Seal kordus üks ja seesama sõnum: Täna öösel sureb küla rikkaim mees.

Mida sagedamini uni kordus, seda rahutumaks mees muutus. Lõpuks ta tõusis üles ja helistas naabrile, sest arvas, et äkki on ikka tema ikka rikkam. Kuid naaber magas rahulikult ja oli ärritunud, kui ta üles aeti.

Hommikul isand ärkas üles nagu teistelgi hommikutel. Ta mõtles, et uni oli kindlasti lihtsalt mingi painaja ilma sügavama tähenduseta.

Aga kui ta läks oma sulast äratama, märkas ta, et see oli öösel surnud. Isandale meenus unenägu, kuid siis mõtles ta, et sulasel ei olnud ju pennigi hinge taga. Tal oli ainult Piibel, mis oli asetatud tema voodi kõrvale. Kui isand kummardus Piiblit tõstma, märkas ta, et see oli avatud Matteuse evangeeliumi 6. peatüki kohalt:

 

„Ärge koguge endale varandust maa peal, mida koi ja rooste rikuvad ja vargad võivad ära varastada. Koguge endale aardeid taevasse. Seda ei riku ei koi ega rooste ja ka vargad ei saa sisse murda ega varastada. Kus on su varandus, seal on ka su süda” (Mt 6:19-21).