Küünlapäev – 2.veebruar

Küünlapäev - 2.veebruar

Lisaks Eesti ajaloos olulisele Tartu rahulepingu aastapäevale, on 2.veebruar oluline tähtpäev ka kirikukalendris.

Küünlapäev on kirikukalendris Issanda templissetoomise püha ehk päev, mil Kristuse ema Püha Neitsi Maarja viis ta esimest korda templisse. Seetõttu on see tuntud ka kui Maarja puhastamise päev 40 päeva pärast Kristuse sündi. Templis kohtasid nad Siimeoni, õiglast ja vaga Jeruusalemma meest, kellele Püha Vaim oli ennustanud, et ta ei sure enne, kui on näinud Issanda salvitut. Jeesust nähes võttis ta tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles:

“Mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” (Luuka 2:30-32)

11.sajandist alates hakati kirikutes altari ees küünlaid pühitsema – kiirelt levis traditsioon, et küünlapäeval pühitseti kirikus küünlad kogu järgneva aasta tarbeks.