Luterlik Maailmaliit: Abi kõige väiksematele

Luterlik Maailmaliit: Abi kõige väiksematele

Alates eelmise aasta oktoobrist sunnivad konfliktid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel ning toiduainete puudus kümneid tuhandeid inimesi põgenema oma kodust Sinise Niiluse osariigist. Paljud põgenikest on ilma täiskasvanu hooleta ja peredest eraldatud alaealised ja lapsed, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. Luterlik Maailmaliit keskendab oma abi laste dramaatilisele olukorrale. Lapsed moodustavad enam kui 50%  umbes 170 000 põgenikust, kes asuvad Lõuna-Sudaani Unity ja Ülem-Niiluse osariigi põgenikelaagrites.

Põgenikelaagrites viibivate laste kaitsmine on raske ja mitmetahuline ülesanne. On vaja leida ja toetada hooldusperesid, kes hoolitseksid üksinda põgenikelaagrisse saabunud laste eest. Vaja on koolitada sotsiaaltöötajaid ja õpetajaid ning ehitada ruume, kus lastel oleks võimalik läbielatuga seoses abi leida ja osaleda koolitöös.

Lahendamata poliitilised probleemid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel toovad regioonis kaasa ka keskkonnapoliitilisi tagajärgi. Põgenike kasvav arv laagrites tekitab pingeid vaesunud kohalike kogukondade ja põgenike vahel. Kasvab konkurents nappide veevarude osas ja põgenikelaagrite eluasemeteks langetatakse tuhandeid puid.

Allikas: Kirik & Teoloogia