Ohtlik inglikultus

Ohtlik inglikultus

Sain kord e-kirja ühelt eestlannast kristlaselt, kes tunneb hästi kiriku õpetust. Tal oli mure internetis leviva pakkumise pärast võõrustada ingleid.

Jah, lugesite õigesti, e-kirja manuses oli õpetus, kuidas korraldada tseremoonia, millega kutsuda oma kodu külastama ”juhid” nähtamatust maailmast. Kutsutud inglid tulevad ja elavad koos inimesega ning aitavad tema kolme soovi täide viia. See inglikutse on ringkiri, milles osaleja ehk ingleid oma koju kutsuv inimene saadab kolmele sõbrale sama pakkumise.  “Juba 20. ingli külastus mõjutab kogu maailma väga positiivselt,” väidetakse seal.

Millega siis on tegemist, peame küsima. Ka Piibel räägib mitmes kohas inglitest. Kas võime kristlastena usaldada, et selle e-kirja sõnum on midagi meie jaoks? Kas see on mingi uut laadi kristlus või on puhtalt udujutt?

New age´is on tavaline mõte, et maailma tulevikku saab mõjutada aktiivselt mõtteenergia abil. Palvetamine, meditatsioon, meediumi seansid on vahendid, millega on võimalik kujundada maakera ”vaimset aurat”, nii et uus teadlikkus ning sellega kaasnev salliv, armastusega täidetud paradiisimaailm realiseeruvad. Uue vaimsuse järgi takistavad Maa vaimset uuenemist vanad, kitsendavad usundid ja mõtekonstruktsioonid ning neid tulebki püüda teelt eest ära koristada.

Väliselt on uue vaimsuse usund tolerantne, aga eriti kristluse suhtes leidub sallivuse piir: ristiusk on nn eksklusiivne usund, st et kristlus ei tunnista teisi päästevõimalusi peale selle, mis on Jeesuses Kristuses. Kui püütakse leida harmoonia uue ajastu ebamäärase doktriini ja kristluse kindla õpetuse vahel, jõutakse ületamatu konfliktini.

Klassikalise kristluse järgi peab meie usu aluseks olema püha Piibel, millega tuleb kõik asjad läbi katsuda. Piibel õpetab, et inglid on Jumala loodud olendid, kes teenivad Jumalat ja tegutsevad inimeste ilmas nii, nagu Tema käsib. Piibel ei luba meil otsida otsest kokkupuudet inglitega, vaid õpetab pöörduma oma palvetega ainult Jumala poole. Inglite või mis tahes muude vaimudega suhtlemine võib osutuda väga ohtlikuks ja sellepärast ongi see Piiblis rangelt keelatud. Inimkonna ajaloost on näha, et isegi mittekristlikud usundid on saanud alguse sellest, et keegi on ”ingleid” kuulanud. Ei ole Jumala tahte kohane oodata inglitelt erilist juhtimist, rääkimata sellest, et paluda neilt soovide täitmist.

New age’i arusaam inglitest on ohtlik, kuna see ei nõustu Piibli õpetusega, et inimesed on patused ja ainult Jumal on püha. Eksitavad inglid räägivad inimesele, et ta on jumalik ning suudab teha imesid ja koostööd universumiga või et tema sees elab lausa isiklik ”Kristus-teadlikkus”. Selline õpetus ei vii inimeseks sündinud, ristilöödud ja ülestõusnud Kristuse Jeesuse juurde, vaid on patt, mis hoopis eraldab Temast. Inglinägemustega peab olema ettevaatlik! See tähendab, et kõik tuleb Piibli valguses läbi katsuda.

Apostel Paulus hoiatab: ”Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud – see olgu neetud!” Gl 1:8

Tekst Riikka Lautamo-Seppälä, soome misjonär Eestis