Sinu võimalus – Pluss 1/2022 juhtkiri


Mäletan enda noorusest, et olin kõva asjade alustaja. Mulle meeldis käia välja ideid ja tormata neid ellu viima, aga mingi aja pärast … leidsin lihtsalt uue tegevuse. Nüüd vanemana ja tänu Jumalale ka targemana olen hakanud mõtlema hoopis sellele, kuidas asju hästi lõpetada – mitte pooleli jätta, vaid lõpuni viia.

 

Erinevad võimalused elus on justkui uued teeotsad, mis esmapilgul ei pruugi palju tõotada, kuid need viivad kuhugi. Võimalusest kinnihaaramine on nagu teeotsa valimine, aga sihtpunkti kohalejõudmiseks võib kuluda aega. Seepärast vajame väga selget juhatust, milliseid teid jalge alla võtta. Kristlasena on siin maailmas elamine selles mõttes lihtsam, et saame Jumalalt alati paluda tarkust, tegemaks vahet õige ja vale vahel. Mitmes kohas me korraga viibida ei saa, nii et kõigi võimaluste jaoks pole meil aega, ja kui väheke mõelda, siis kõik ei ole meile kasulikud ka. Mõnest võimalustest, näiteks sõrme sahtli vahele jätmisest, on mõistlik loobuda, ka siis, kui keegi seda väga veenvalt reklaamib.

 

Vahel on aga nii, et me ei pea ainult võimalusi ootama ja siis nende vahel valima. Meenub lugu Piiblist, kus Jeesus kutsub Peetruse paadist välja vee peale (Mt 14). Tegelikult Peetrus ise nõudis seda võimalust Jeesuselt, öeldes: “Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!” Ja selle peale Jeesus ütleb: “Tule!” Ma arvan, et Jeesus vaatas Peetruse innukusele väga rõõmsalt – samal ajal kui teised mehed paadis kisendasid, lõi Peetrus endale unikaalse võimaluse ning noppis niisuguse kogemuse, mida pärast kodus teistelegi rääkida.

 

Mõnel päeval on nii palju põnevat toimumas ning kahju kohe, et ei saa kolmes kohas korraga viibida. Teine päev või lausa periood tundub nii vaikne ja tühi. Võib-olla ongi Sinu elus just see aeg, kus koged seda viimast, ja mõtled, et Sul on midagi viga. Tea, et see aeg võib olla Jumalalt. Kuidas? Sest see on võimalus kohtuda Jeesusega! Piiblis on nii palju kirjutatud, et Issandat tuleb oodata, ja ootamine vajab aega. Ära lase seda võimalust ometi käest, sest “kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad“ (Js 40:31).

See on Sinu võimalus!

 

Joel Reinaru
Plussi peatoimetaja