21. september – Madisepäev

21. september – Madisepäev

Madisepäevasid on eesti rahvakalendris mitu. Sügisene madisepäev on apostel Matteuse mälestuspäev (sellal kui 24. veebruarile langev madisepäev on apostel Mattiase päralt).   

Matteus oli maksukoguja, kes jättis maha oma ameti ja allus Jeesuse kutsele ühineda Tema ja ta jüngritega. Pärast Jeesuse surma jutlustas ta Juudamaal, Pärsias ja Etioopias, kus ta suri märtrisurma. Matteuse suurimaks päranduseks võib pidada Matteuse evangeeliumi (kirjutatud aastatel 60-90). 

Mt 9,9-12: „Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?” Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.“