Kristlasena sõprade seas


“Võtke Jumal eeskujuks […] ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest.” (Ef 5:1–2)

Nimetatud salmiga võtab Paulus kokku arutelu selle üle, kuidas peaksime kristlastena käituma. Teoorias on see alati lihtsam kui praktikas. Jeesus elas välja seda, millest Ta jutlustas. Ta on meile Luuka evangeeliumis öelnud: “Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!” (Lk 6:27–28) Kesksel kohal on armastus. Armastus lähedaste vastu, aga eriliselt armastus nende vastu, kes Jeesust veel ei tunne, olgu nad meie klassi- või trennikaaslased või perekonnaliikmed. Armastus nende vastu, kes tihtipeale kahjustavad iseennast oma tegudega. Kuidas peaks kristlane käituma? Millal rääkida, millal vaikida?

 

Miks käitub nii?

Ilmselt ei ole nendele küsimustele ühest vastust. Palju sõltub konkreetsest olukorrast ja inimese tunnetusest. Võib tekkida küsimus, milline halb käitumine üldse on. Kas selle alla kuulub kõik mittekristlik? “Öeldakse: “Kõik on lubatud!” – Siiski kõigest ei ole kasu.” (1Kr 10:23) Ei saa üheselt defineerida, mis on kristlik ja mis mitte. “Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.” (Gl 5:16) Lihalik himu on justkui inimese ego, mis tunneb end tühjana ja proovib tühjust täita kõige muu kui Jumala armuga.

 

Suure tõenäosusega võib see nii olla mõne Su klassikaaslase või sõbra elus. Näiteks ta kiusab, sest tunneb end ebakindlana, või tarbib alkoholi, sest sügaval sisimas on tahe kuuluda gruppi ja olla aktsepteeritud. Põhjuseid ning seletusi võib olla mitmeid. Erinevad olukorrad nõuavad tihtipeale erinevaid tegutsemisviise. Kiusaja ja kiusatava vahele peaks ilmselt sekkuma. Kui sõber on otsustanud pidutseda ja juua, siis võib olla raske tema otsust muuta. Sellepärast on oluline, et väljaspool pidusid tekiks ennetavalt võimalusi tolle sõbraga mainitud teemadel vestelda. See võimaldab Sul kristlasena olla oma väärtushinnangutega eeskujuks. Samuti avaneb Sul võimalus saada teada teise inimese lugu, et tõe rääkimine tema ellu võiks olla võimalikult efektiivne. Tõe rääkimine armastuses (Ef 4:15).

 

Noomida armastusega

Mida siis ikkagi ette võtta, kui näed oma sõpra tegemas midagi, mis tundub Sinu jaoks vale? Kas peaksid talle seda ütlema või pigem vaikides oma tegudega eeskujuks olema? Küllap nii ühte kui teist. Usk ilma tegudeta on surnud (Jk 2:26). Ja surnud on ka inimese sõnad, kui ta ise nende järgi ei käitu. Matteuse evangeeliumis 18:15–16 on kirjas: “Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi.” On oluline, et teist inimest noomides leiaksid selleks õige aja ja koha, nii et mõlemal on aega kuulata ja kuuldut vastu võtta. Samuti on tähtis teha seda nelja silma all. Inimesel on raske oma vigu tunnistada, ammugi siis teiste ees. Kedagi noomides võiks püüda rääkida mina-keskselt. See tähendab, et selgitad oma klassikaaslasele või sõbrale, mis tundeid tema käitumine just Sinus tekitab.

 

Elada Jeesuse moodi

Hea uudis on, et kristlane ei pea seda tegema oma jõust ja üksi. Piiblis on öeldud, et Vaim juhib meid (Gl 5:18). Kui käime Vaimus, siis ei täida me lihalikke himusid (Gl 5:16). Vaim juhib Sind – see on hea julgustus, et olla valguseks sõprade keskel, kes Jumalat veel ei tunne. Iga inimene võib mis tahes olukorras pöörduda Jumala poole ja küsida nõu, kuidas käituda. Teadmatuses saab palvetada ja kuulata, mida Jumal Sulle öelda tahab: mis on õige käitumine Sinu enda jaoks ja/või kuidas toime tulla teiste vale käitumisega. Võta aega palveks!

 

Nii nagu inimene peab ise otsustama võtta Kristus oma ellu, et saada Jumala lapseks (Jh 1:12), nõnda peab inimene ise tahtma muuta oma teguviise. Selleks tuleb kõigepealt oma vigu tunnistada. Inimestena ei saa me teiste elusid muuta. Küll aga on võimalik mõjutada teist inimest positiivsema suunas ja panna teda mõtlema, mis teda siin elus tõeliselt elavaks teeb (Rm 8:11). Sõna “kristlane” tähendab “Kristuse moodi”. Uuri Piiblit ning õpi tundma Jeesust ja seda, kuidas Tema oma elu patuste keskel elas. Õpi, kuidas elada Jeesuse moodi!

 

Tekst Eleri Viinalass
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 3/2017 September

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit