7 viisi, kuidas peegeldada Jumala valgust maailma


Jeesus on maailma valgus. Ta andis ka meile ülesande olla maailmas valguseks. Usu jagamisel võime kasutada sõnu, aga tihti on tegudel suurem mõju. Siin on mõned võimalused, kuidas maailmas Jumala valgust peegeldada.

 

1. Armasta kõiki

Ülim käsk on armastada Jumalat üle kõige ning teine käsk on armastada ligimest nagu iseennast. Sellel, kes pole ise armastust kogenud, on raske armastada, aga Jumala armastus, millest me Tema lastena osa saame, on nii võimas, et meil kristlastena on, mida edasi anda. Saame näidata, et armastus on pigem otsus kui lihtsalt tunne ning sellel pole tingimusi. Jeesus ütles: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13:35)

 

2. Tee head põhjuseta

Jeesus on öelnud: „Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad sedasama.” (Lk 6:33) Inimloomusele on omane teha head neile, kes suhtuvad meisse hästi. Lähedaste vastu tulebki kena olla, kuid Jeesus õpetas meid armastama ka oma vaenlasi ja tegema head, lootmata midagi vastu saada. Kui näed, et võid kuskil kasulik olla ja kasvõi veidigi aidata, siis ära jäta võimalust kasutamata. Tee rohkem, kui Sinult nõutakse – las teised imestavad, et leidub ka selliseid inimesi.

 

3. Ole oma põhimõtetes kindel

Kristlastena on meil teatud põhimõtted, mida mittekristlased ei pruugi järgida, nagu näiteks Piibli käsud-keelud ning südametunnistuse hääl. Mittekristlased võivad meie elu vaadates näha, et vankumatud põhimõtted aitavad meil õigel teel püsida. Aeg-ajalt tuleb muidugi selgitada, et usk ei ole üksnes käskude ja keeldude kogum ning me elame Jumala armus, mitte käsumeelsuses. Tee iga päev seda, mida õigeks pead, muretsemata, mida teised Sinust arvavad. Näita, kui hea on elada sõltuvusteta ning klubi asemel noorteõhtule minek mõjub palju paremini. „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.“ (Rm 12:2)

 

4. Ole aus ja andestav

Kui meil on isiklik suhe Jumalaga, siis oleme Temaga täiesti siirad, sest Jumala eest ei ole miski varjatud. Samamoodi tuleb olla aus ka inimeste vastu. Ausus hoiab ära palju valestimõistmisi ja probleeme, sest ühele valele järgneb tavaliselt teine ning lõpuks on pettusepuntrast väga keeruline välja tulla. Julge tunnistada ka oma halbu tegusid, sest ülestunnistus asja enam hullemaks ei muuda. Palu andeks, kui oled eksinud, ning anna ka teistele andeks. „Andke andeks, ja teile antakse andeks!” (Lk 6:37b)

 

5. Jaga usukogemusi

Üks viis usku sõpradele lähemale viia on jagada oma kogemusi Jumalaga. Nii näitad, kuidas usk on kristlase igapäevaelu loomulik osa ning kui võimas on Jumal. Kui räägite sõbraga omavahel, maini ka seda, kui käisid kristlikus laagris või noorteõhtul. Kui Sul on hästi läinud, märgi ära, et see on tänu Jumalale, ja kui Sul on raskemad ajad, võid öelda, et usaldad ikka Jumalat ja lähed koos Temaga edasi. „Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on kõrge!” (Js 12:4)

 

6. Ole rõõmus

Kui maailm näib tume ning inimesed on eluraskustes tõsised ja murelikud, siis kristlastel on teistest enam põhjust olla rõõmus. Meil on ju alati lootus Issandas ja koos Temaga saame kogeda sellist rõõmu ja rahu, mida maailm ei tunne. Ela rõõmu välja, see annab ka teistele lootust. Kui keegi tuleb küsima, miks Sa kogu aeg rõõmus oled, saad jagada, et Sinu rõõm tuleb Jumalalt ja alati on põhjust millegi üle rõõmustamiseks. „Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!” (Fl 4:4)

 

7. Ära põlga kedagi

Jeesust süüdistati söömises koos tölnerite ja patustega. Ta ei põlanud neid, kellest Tema rahvuskaaslased eemale hoidsid. Inimeste elud muutusid, kui nad kogesid Jeesuse headust ja armu. Meiegi oleme maailmas valguseks, kui suhtume hästi neisse, kes on üksi või keda mitte kellekski ei peeta. Võib-olla oled näinud, kuidas mõnda koolikaaslast kiusatakse, kuid oled seda vaikides pealt vaadanud. Julgustan Sind nõrgemate kaitseks välja astuma või vähemalt nendega rääkima ja neile toeks olema. See näitab ka teistele, et halvaga meie ümber ei tohi leppida. „Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!” (Mt 18:10)

 

Tekst Laura Jõgar
Foto Freeimages

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 3/2017 September

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit