Kristuse taevaminemise püha

5.mai - Kristuse taevaminemise püha

Üks vana legend räägib Jeesuse taevaminemisest. Inglid tervitavad teda seal ja küsivad murelikult: “Mis saab nüüd sellest kõigest, mida sa maa peal alustasid? Kuidas see kõik edasi läheb, kui Sina oled nüüd taevas?” Jeesus näitab oma jüngrite ehk õpilaste peale, kes taevaminemise paigast oma kodude poole jalutavad: Mul on ju mu õpilased! Aga inglid ei jäta: “Kui nemad peaksid ebaõnnestuma, mis plaan Sul siis on?” Jeesus vastas neile: “Mul ei ole teist plaani.”

—-

Taevaminemispüha kõneleb Kristusest, kes võeti taevasse pärast 40 päeva maa peal olemist ülestõusmispühadest alates. Ta on astunud taevasele troonile ja istub nüüd Jumala paremal käel. Temale on antud kogu meelevald taevas ja maa peal. Miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Me ei saa Kristusega kontakti võtta inimlike meelte abil, kuid ometi on Ta Püha Vaimu läbi sõnas ja sakramentides oma rahva keskel. Tema järgijate ülesanne on viia rõõmusõnum ülendatud Issandast kogu maailma.

Luuka 24:46-53 „Aga Jeesus viis [jüngrid] välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid Teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.“

Ap 1:9-11: „Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti Ta nende nähes üles ja pilv varjas Ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid Tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat.”