6. jaanuar – Kolmekuningapäev

6. jaanuar - Kolmekuningapäev

Mis on kolmekuningapäev ehk Kristuse ilmumise püha, seda saame teada, kui loeme Matteuse evangeeliumi teise peatüki algusest 12 salmi. Seal öeldakse, et „hommikumaalt saabusid tähetargad“. Rahvasuus on neist saanud koguni kuningad. Et neid just kolm võis olla, see on tuletatud asjaolust, et külalised tõid kolm kingitust: kulda, viirukit ja mürri. Neist esimene sümboliseerib kuninga seisust, teine preestri ametit ja kolmas kõneleb Kristuse kannatusest ja surmast.

 

Kus asus hommikumaa ja kuidas oskasid targad tulla, seda võime üksnes oletada. Jeruusalemmast hommiku ehk ida pool asus muuhulgas Babüloonia, kuhu palju sajandeid varem oli Iisraeli rahvas vangi viidud. Seal Paabelis sai ilmutusi prohvet Taaniel, kes tõusis ühiskonnas silmapaistvale kohale. Ei ole teada, kas tundsid Jeesuse-aegsed hommikumaa targad ka Taanieli raamatut, mis oleks neil küll aidanud märke tähele panna ja pärale jõuda.

 

Enne, kui kristlik kirik hakkas jõule pidama, tähistati Jumala lihakssaamist 25. märtsil. Kui sealt üheksa kuud edasi lugeda, saadi Lääne kirikus Jeesuse ilmaletuleku ehk jõulude tähistamise ajaks 25. detsember, Ida kirikus aga 6. jaanuar. Seejärel pika ajaloo käigus traditsioonid segunesid ja lõpuks jagati jõululugu kahe tähtpäeva vahel ära.
Hommikumaa tarkadele võlgneb tänu ka vanim kirikuhoone, mis Iisraelis tänaseni säilinud. See on Petlemmas Jeesuse sünnikirik. Kui keskajal hävitasid moslemid kõik kirikuhooned Pühal Maal, siis Petlemma kirikus nägid nad seintel kujutatuna õhtumaises riides inimesi, nimelt hommikumaa tarku. Et nad „omadele“ kurja ei tahtnud teha, jätsid selle kiriku alles.

 

Tähtpäeva nimetus „ilmumispüha“ kõneleb aga sellest, et Jeesus on saanud avalikuks maailmale. Hommikumaa targad ei olnud Jumala rahva hulgast, vaid paganad, kes kummardusid Päästja ette. Saksamaal Kölni katedraalis on ühel vanal maalil kujutatud „kolme kuningat“. Kuna maal valmis enne Ameerika avastamist, siis sümboliseerivad kolm tarka maalil kolme mannert, ehk kogu maailma. Üks tarkadest on kujutatud tumedanahalisena ja kannab pruuni lippu Aafrika märgiks, teine on pilusilmne ja käes on tal hommikumaise kuusirbiga lipp ja kolmas mees on eurooplase näojoontega ja tema käes on õhtumaad sümboliseeriv sinine lipp kuldsete tähtedega. Maali sõnum on selge: Jeesus Kristus on avalikuks saanud kõigile rahvastele. Tema on meie kõigi Issand, Päästja ja Lunastaja.