Kristlane ja sportlane?


Internetikõned on osa igapäevaelust ja sageli kogeme, et netiühendus on katkendlik. Teist poolt pole kuulda, hakib, kohale jõuavad mõned üksikud sõnad ja sisu pead oletama. Sellisel juhul ootame, kannatame – küll laabub. Kas meie jumalasuhtega saaks olla samamoodi?

 

Vastuolus?

„Võimas tunne on end spordis ületada. Samas ei ole mul võimalik Jumalat ülistada ega Piiblit lugeda, kui olen intensiivses treeninglaagris. Spordivõistlused toimuvad ka nädalavahetusel ja pean sageli valima staadioni või kiriku vahel. Kui kirikusse ka jõuan, piieldakse mind pika pilguga.“ Just sedaviisi kirjeldavad mitmed kristlastest sportlased oma raskuskohti. Tundub nagu sport ja kirik ei käigi hästi kokku. Sarnane mure on ka noortel muusikutel, kes peavad tundide kaupa harjutama ja enamiku jõuluteenistusi veetma võõra kiriku sammaste vahel. Neid valdkondi on veelgi, kus tuntakse, et kutsumus ja kirikutegevused ei  haaku.

Jumal ei ole aga ilmaasjata neid igatsusi Sinu sisse pannud. Vahel tundub, et õige tee oleks jätta hobi maha ja keskenduda ainult usulistele küsimustele. Kas pole võimalik, et need mõlemad peaksid Sinu elus olema esindatud? Isegi kui see vahel tähendab katkendlikku ühendust, võnkeid ja hakkimist?

 

Nii nagu tema

Piiblis kirjeldatakse lugu väeülema teenrist, kelle Jeesus parandas isegi kohale minemata. (loe Lk 7:2-10) Väeülem oli kuulnud, et Jeesus võib aidata. Ta uskus ja saatis algul juutide vanemad, seejärel sõbrad Jeesuse juurde oma abipalvega. Edasi lugedes märkame huvitavat asjaolu. Väeülem selgitab oma lähenemisviis põhjust nii: nagu tema annab korraldusi ja talle allutakse, võib ka Jeesus, kel palju suurem vägi, anda korraldusi, mis lähevad täide. Panid tähele? Valdkond, milles väeülem end koduselt tundis, andis talle võimaluse ka Jeesust paremini mõista. Võimalik, et ka Sina saad oma kutsumuse kaudu oma jumalasuhet sügavamaks muuta.

 

Hoopis toetab!

Oluline on ära tunda, millistesse valdkondadesse peaksid panustama. Palveta, et Jumal kõnetaks, kasutaks Sind mitmes valdkonnas. Paranda katkendlik ühendus, võttes  aega palveks ja Piibli lugemiseks. Mõttekaaslaste leidmine on kristliku usu ja kutsumuse arendamisel suureks toeks. Jaga ka oma usku. Näiteks kaaslastega spordiklubis. Lihtsate põhimõtete selgitamine teistele võib aidata Sul endal neid paremini mõista, tekitada sallivamat õhkkonda ning võimaldada kaaslastel paremini tundma õppida Sind, aga ka Sinu Jumalat.

Kaalutle, mis on Sinu kire või hobi juures plussid ja miinused: Kuidas see kasvatab Sind kristlasena või hoopis takistab suhet Jumalaga? Teades ja teadvustades nii rõõme kui ohukohti, oled võimeline neid märkama ja vajadusel ka reguleerima. Teksti alt leiad mõtisklemiseks paar suunavat küsimust, mille vastused oleks hea isegi üles kirjutada.

Lõpuks veel üks asjaolu. Väljakutse ühendada kristlik eluviis ja mingi teine eluvaldkond, võib esineda ka olukorras, kui vajatakse psühholoogilist abi. See võib samuti tekitada segadust ja küsimusi – Kas Jumal tahab, et mul oleks need vaimse tervise väljakutsed? Kas mu usk ei ole piisavalt suur? Professionaalse nõustaja ning kaplanina soovin kinnitada: kuigi need küsimused tekitavad segadust, Jumalal on selgus. Sa võid samal ajal käia Jeesuse järel ja vajadusel ka psühholoogi juures. Samuti võib Jumal ühendada mõned hobid ja kristlikud põhimõtted, mis esmapilgul ei paista kokku käivat.

 

Mõtle oma kirele/hobile ja vasta kirjalikult küsimustele:

  • Mida ma selle kire/hobi juures armastan?
  • Milliseid minu tugevusi see kirg/hobi välja toob?
  • Milliseid ohukohti märkan?
  • Kuidas ma kasvan selles hobis kristlasena?
  • Kuidas saan selle hobiga panustada oma koguduse või kaaskristlaste ellu?

Palveta, et Jumal võiks jätkuvalt seda kirge/hobi arendada, kui see on Tema plaan.

 

Tekst Elina Kivinukk, spordikaplan
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 2/2020 Mai

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit