“Ajakirjaniku tähtsaim omadus on distsipliin!”


Plussmeedia tegevtoimetaja Sirli Kaera on olnud meedialaagrite korraldamise juures viimased kaheksa aastat. Maikuus Venemaal toimunud meedialaagrit kirjeldab ta kolme sõnaga – rahulik, sisukas ja toredad inimesed.

 

Kolm suurt sõpra

Kogu Plussmeedias toimuv sai alguse Soome töötegijatest, kellel oli igatsus saavutada kontakt Eesti ja Venemaaga, kristlikuks noortemeediaks. Rõõm oli suur, kui palvevastus täitus ning nii alustati üheskoos meediaalast koostööd kolme riigi vahel. Täna pole tegemist lihtsalt organisatsioonide vahelise koostööga, vaid inimestevahelises sõpruses, mille kaudu püütakse jõuda eri rahvusest ja eri vanusest noorteni.

 

Rahvusvahelise koolituslaagri tähtsus

Esimene meedialaager toimus 2010.aastal, kui tookord saadi kokku Lääne-Eestis. Kuigi geograafilistel põhjustel ei ole võimalik kolme riigi meediatöö tegijatel omavahel väga tihti kohtuda, on kaheksa aasta jooksul saadud väga headeks sõpradeksning omavaheline koostöö sujub õlitatult.
Sirli meenutab, et tema eredaim mälestus meedialaagrist pärineb 2017.aastast, kui oli võimalik minna Püha Anna kiriku katusele, seal jalutada ja süüa pitsat. “Midagi sellist ei juhtu iga päev.” Kaunis St.Peterburi linnas tänavu toimunud koolituslaagri peamine eesmärk on saavutada pädevus erinevates meediavaldkondades nagu kirjutamine, intervjueerimine ja pildistamine. Samuti võetakse aega omavaheliseks osaduseks ja tutvumiseks uute ja vanade tegijatega.

 

Enesetäiendamine = hea ajakirjanik

Sirli mainib, et kuulis kord tuntud ajakirjanik Toivo Tänavsuud ütlemas, et ajakirjaniku tähtsaim omadus on distsipliin! Muidugi sinna juurde võiks lisada ka julge pealehakkamine, kastist välja mõtlemine ja vaimne hoiak kristliku meediatöö valdkonnas. Enda eeskujudeks meediavallas peab Sirli soomlasi, kellelt on väga palju õpitud ning samuti Eesti kristlikke meediatöö tegijaid, näiteks Pereraadios ja Eesti Kirikus tegutsevaid ajakirjanikke.

Plussmeedia, Nuotta ja Võbor – need on kolm kristliku meediatöö kanalit, mille taga on suur hulk noori vabatahtlikke ajakirjanikke, kes teenivad rõõmuga. Jumala abiga kohtutakse ka järgmisel aastal Venemaa meedialaagris.

 

Tekst ja foto Vivian Tamm