Korraga nagu piiblikool ja ülikool


Kõrgem Usuteaduslik Seminar ehk lihtsalt seminar on Eesti kõige väiksem riikliku akrediteeringuga rakenduskõrgkool. Kooli motoks on tegutseda “koguduste kasuks ja kasvuks” ja visiooniks on olla võimestajaks kõigile neile vaimuliku kutsumusega inimestele, kelle jaoks on Jumala tundmine ja usu praktiseerimine sama olulised kui Piibli intellektuaalne mõistmine.

 

Selles koolis usutakse, et kogudus on peamine teoloogia tegemise koht ja kogukonda jõudmine on kristliku sõnumi seisukohalt ülioluline. Siin peetakse oluliseks palvet ja raamatute lugemist, Jumala ülistamist ja inspireeritud kõnelemist, ettevõtlikkust ja meeskonnas üksteisega arvestamist. Nagu üks tudeng hiljuti ütles: “See on korraga nagu piiblikool ja ülikool.”

 

Mida siis siin õppida saab? Rakenduskõrghariduse õppekava kannab nime “Vabakiriklik teoloogia ja juhtimine” ja selle läbimiseks läheb 4-5 aastat osakoormusega õpet. See tähendab aastas 11 korda 3-4-päevastel sessidel käimist ja vahepeal parasjagu iseseisvat tööd.
Õppekavas on viis spetsialiseerumist:
-teoloogia,
-koguduste arendamine ja rajamine,
-praktiline misjon (hingehoid ja sotsiaaltöö koos),
-jumalateenistuse teoloogia ja praktika,
-noorsootöö.
Neid spetsialiseerumisi on võimalik läbida ka täienduskoolitusena.

 

Algavast sügisest pakume võimalust õppida seminaris ka kõrvaleriala. 20 EAP mahus on kõigil ühtemoodi aineid, ülejäänu saab õppekavast valida oma huvidele vastavalt. Ja siis on võimalik võtta üksikuid aineid. Näiteks alustame augusti lõpus 9 EAP “Koguduste rajamise baaskursusega” Jakob Remmeli ja Peep Saare juhtimisel.

Õpe on tasuline, aga mitte kallis. Ja alati saab läbi rääkida.

 

Mõned asjad, mida üliõpilased ja õppejõud selle kooli kohta ütlevad:

  • Seminar on kool, kus usutakse imesid. Siin palvetatakse üksteise ja maailma eest ning kogetakse palvevastuseid.
  • Seminar on kogukondlik kool. Kaks korda aastas on väljasõidusessid koos ujumisvahetundidega.
  • Selles koolis on igal üliõpilasel oma mentor, kes aitab tal toime tulla keerukate olukordadega ning leida oma kutsumust.
  • Selle kooli kõik õppejõud on kogudusega seotud ja usuvad ise seda, mida nad õpetavad. Nad elavad seda, mida nad õpetavad.

Kui Sul tekkis huvi, vaata meie kodulehte www.kus.tartu.ee või saada küsimus aadressile rektor@kogudused.ee. Ettevalmistus kuulub alati Jumala plaanidesse! Sinu puhul ka!