31. oktoober – Usupuhastuspüha


Kõigi pühakute päeva eelõhtul (31.oktoober 1517) naelutas Martin Luther Wittenbergi lossikiriku uksele 95 teesi sellest, mida tollane katoliku kirik peaks muutma või uuendama. Luther kritiseeris kiriku (ja paavsti) ülemvõimu ja praktilist korraldust. Tema arvates ei olnud õige, et ainult vaimulikud võivad Piiblit seletada, vaid et iga inimene peaks saama Piiblit ise lugeda ja sealt selle Tõe välja otsida. Ta pidas valeks ka raha eest patulunastuskirjade (indulgentside) müüki, justkui selle abil saab patud andeks. Sellistele ebakohastele tegudele tähelepanu juhtimine ärritas paljusid, kes ennast puudutatuna tundsid, kiriku ladvikuni välja. Pärast teeside naelutamist kiriku-uksele sündis palju uusi vaidlusi ning see tipnes kiriku kaheks lõhenemisega, kuigi Martin Lutheril ei olnud sellist kavatsust. Luther oli kasvanud teadmisega Jumalast kui karistajast ja kohtumõistjat, seetõttu otsis ta pikalt oma elus just armulist ja halastavat Jumalat, kelle ta ka leidis.

Tänapäeval tähistame 31. oktoobril Usupuhastuspüha, mille kesksel kohal ongi Martin Luther ja tema tegevus, näiteks emakeelse Piibli levimine maailma rahvastele. 2017. aastal tähistati üle maailma paljude üritustega Reformatsioon500 juubelit.