Juhtkiri Pluss 4/2020: Õnnistus


Armas Plussi lugeja!

 

Küll on hea, et olulised asjad kristlase elus on muutumatud – Jumala armastus meie vastu, Tema tõotused oma rahvale ja tegelikult ka kogu loo lõpp. Puhugu väljas kuitahes tugevad tuuled, tõde need ei kõiguta. Juba selles on suur õnnistus, et võime elada julgete ja kindlatena ükskõik milliste maailma tormiliste sündmuste keskel.

 

Eks oleme kristlastena veendunud, et Jumal tahab meile parimat. Vahel lihtsalt meie ja Tema arusaam parimast ei ole sama. 🙂 Meie loodame ja ootame tihti seda, mis teeks head meie lihale, aga Isa teab, et maine on kaduv ja vaimne on igavene (2Kr 4:16–18). Lastena olime tihti hämmingus, püüdes oma maisetest isadest aru saada, miks nad meile ühte või teist asja, mida nii väga tahtsime, ei lubanud. Ka meie Taevase Isa otsused, mis on meie hoidmiseks ja kasuks, ei pruugi meile hetkel üldse meeldida. Aga on ju nii, et ükski armastav isa ei ulata ainult küsimise peale oma 8-aastasele pojale autovõtmeid, et too saaks sõpru rulaparki sõidutada. Seepärast peame mõistma, et Jumal tunneb meid ning teab, mida ja millal meie kätte saab usaldada.

 

Olen ennast hiljuti tabanud mõtetelt, et äkki nõuan Jumalalt asju, mida Ta mulle anda ei saa, ja jätan väga paljud asjad nõudmata, mida Ta kohe tahaks anda. Esimeses kirjas korintlastele õhutab Paulus usklikke, et nad taotleksid innukalt vaimuande ja prohvetlikult kõnelemist (1Kr 14:12–39). Vaimulike asjade innukas taotlemine viib vaimuliku kasvuni, kuid maisete asjade taganõudmine viib kaduva rõõmuni, millest on heameelt vaid viivuks. Pean pingutama, et võidelda gravitatsiooniga, mis tahab mind hoida elamas ainult selles maailmas, siin ja praegu, sest kõik see, mis siin on, kaob. Seepärast tahan hoida oma silmad Jeesusel, tahan elada ja käia Vaimus, tahan kanda vilja igaveseks eluks, et selle maailma haare ei veaks mindki kaduvusse. Tean ju, et olen ostetud elama kadumatuses.

 

“Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas.” (Kl 3:1–3)

 

Ole õnnistatud sellel erilisel ajal! Jeesus on kuningas – ja uusi valimisi ei tule!

 

Joel Reinaru
Plussi peatoimetaja