Kas Jumal armastab mind?


Jumal armastab sind – just sind. Küsid ehk, kuidas selles saab nii kindel olla? Vastus on lihtne: Jumal ütles seda meile ise Piiblis. Ta ei ütle, et armastab üksnes häid ja kenasid inimesi, vaid igaühte, kaasa arvatud sind.

Kuidas aga märgata Jumala armastust? Ta ei osuta armastust üksnes sõnade, vaid ka tegude kaudu. Kui vaatame, mida Jumal on meie heaks teinud, näeme, kui suur on Tema armastus. Päris alguses oli inimese ja Jumala suhe täiuslik. Aga inimese pattulangemisega rikuti kõik ära ja rikuti ära ka inimese suhe Jumalaga. Siiski ei muutnud see Jumala armastust.

Meie Taevase Isa armastus on nii suur, et ta parandas selle olukorra. Ta näitas oma armastust 2000 aasta eest, kui Jumala poeg ristil suri. Jeesus suri, et meie poleks oma pattude pärast Jumalat lahutatud. Jeesus suri, et meie kord taevasse pääseksime ja Jumala armastusest ümbritsetuna igavesti elaksime.

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Johannese 3:16)

 

Palve: Jumal, lase mul isiklikult kogeda sinu armastust ja aita mul sellesse uskuda.

 

Autor: Liisa Rossi
Tõlkinud: Ragne Kepler