Kas Jumal kuuleb mu palvet?


Jumal on tõotanud kuulda kõiki palveid, mida palutakse Jeesuse nimel. Palvetamine Jeesuse nimel tähendab, et me usume Jeesusesse ja seega on meil ühendus Jumalaga. Me ei tule Jumala juurde, toetudes millelegi enda omale, vaid toetudes Jeesuse päästetööle.

Jumal kuuleb kõiki palveid, kuid see ei tähenda, et Ta vastab alati nii, nagu meie seda ootame. Jumal ei ole palvevastuste automaat, kes täidab kõik soovid, vaid ta on Isa, kes teab oma laste vajadusi. Ta annab meile seda, mis on meile parim meie igaviku valguses. Seetõttu vastab ta mõnikord meie palvetele keeldudes täitmast meie soove. Mõnikord laseb ta meil oodata, kuid mõnikord saame otsekohe jaatava vastuse.

Selles võime kindlad olla, et kui me palume andestust oma pattude eest ja palume päästet, annab Jumal otsekohe jaatava vastusea. Me võime lugeda tema vastust Piiblist, kui ta tõotab pattude andeksandmist neile, kes tunnistavad oma patud üles.

 

Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!
(Mt 7:9-11)

 

Palve: Jumal, mõnikord ma kahtlen, kas Sa kuuled mind või ei kuule. Tänu Sulle, et Sa kuuled!

 

Autor: Ville Auvinen
Tõlkinud: Carmen Karabelnik