Kui probleem eksisteerib, kuidas reageerid?


Inimese keha on loodud kogema pinget ja stressi ning sellele reageerima. Stress võib olla positiivne, hoides inimest valvsana. Inimene on valmis reageerima ohule ja seda vältima. Stress muutub negatiivseks, kui on pidev pinge, millele puudub lahendus.

Tihti on noorte kodugrupis peamiseks palvesooviks kool. Sellega seonduvad lisaks kontrolltöödele ka suhted sõpradega, enesehinnang, võrdlemine teistega ja palju muud. Kõikide nende pingete all elamine tundub raske, aga ei pea olema. Küsimus on, kuidas saaks seda koormat vähendada, probleeme ennetada ja tekkinud pingega toime tulla?

 

Probleemide ennetamine

Kõigepealt, kas Sa üldse teadvustad, et probleem eksisteerib? Missugune on olnud viimaste nädalate meeleolu? Kas oled olnud ärev, haige, unetu? Kas on olnud raskusi keskendumisega ja muutusi toitumises või suhetes? Need märksõnad võivad viidata inimese pinge- ja/või stressiseisundile. Raske on aidata inimest, kes ei mõista, et midagi on valesti. Elame patuses maailmas, kus probleemid tekivad. Oluline on, kuidas neile reageerime. Hea on järgida Pauluse nõu: „Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus…“ (Efeslastele 16:18)

 

Jeesuse eeskuju

Jeesus kannatas samuti pinge all. Ta pidi võitlema saatanaga, kes Teda kõrbes kiusas. (Matteuse 4:1-11) Jeesus toetus täielikult Jumala sõnale ja võitles nii saatanale vastu kuni lõpuks „…jättis kurat Jeesuse rahule.“ Kelle poole Sina esimesena pöördud, kui kannatad pinge all? Võib-olla on ahvatlus esimesena hoopiski süüdistada õpetajaid või klassikaaslaseid, kes piisavalt abi ei paku. Jeesuse eeskujul peaks pöörduma enne kõiki Jumala poole ja uurima, mida Temal on meile Piibli, palve või muu allika kaudu öelda. Jumala usaldamine vabastab inimese muretsemisest. Usk Temasse ongi  usaldus Tema vastu, mis ei vea iialgi alt. „Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest.“ (1. Peetruse 5:7)

 

Enneta häda 

„Sest mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: „Ära karda, mina aitan sind!““ (Jesaja 41:13) Tihti pöördutakse Jumala poole viimases hädas. See võib tähendada, et probleemid on selleks ajaks kuhjunud, mistõttu lahendamine võib võtta aega. Jumal armastab ja tahab aidata. Kogu kooli vältel peaks olema püsiv palves (Roomlastele 12:12) ja paluma Jumalalt juhtimist ja tarkust, et Ta sel teel aitaks – „Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt…“ (Jaakobuse 1:5) Võib-olla annab Jumal Sulle tarkust paremini oma aega planeerida, et kogu vajalik õppetöö saaks tehtud, või kõnetab Ta Sind tegema nimekirja tegemata asjadest, mida saad hakata tasapisi maha tõmbama. Võid saada konkreetselt tarkust mõneks kontrolltööks või selleks, kuidas klassikaaslasega tekkinud tüli lahendada. Võib-olla juhib Ta Sind abi saamiseks pöörduma kellegi poole. Jumala abikäsi ei tähenda alati inimese passiivsust ja ootamist, vaid tihtipeale just iseenda tegutsemist!

 

Ära lükka edasi!

Kuidas tulla pingega toime? Usu Jumalasse, loe Tema sõna, palveta ja küsi tarkust ning abi. Tema ei jäta Sind. Võid oma muret jagada ka teiste kristlastega, kellega koos oma koorem Jumala ette tuua. Tihti aitavad just lähedased mõista probleemi suurust ja maandada pingeid. Ka neile annab Jumal tarkust ja juhtimist aidata oma lähedast ehk Sind. Ole valmis ka ise tegutsema selle nimel, et pinged ei kuhjuks suurteks probleemideks. Isegi kui see nõuab lühiajaliselt ohverdusi. Tegele pingetega koheselt!

 

Tekst Eleri Viinalass
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 3/2020 September

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit