Mooses, kuldvasikas ja käsutahvlid – lühifilm

Mooses

Plussmeedia laagris Taeblas, 13-16.august, tegid noored loomingulisi lühifilme. Teemadeks olid erinevad osad Moosese loost, mis kajastasid Iisraeli rahva rännakut Egiptusemaalt välja.

Lühifilm “Mooses, kuldvasikas ja käsutahvlid” põhineb Piibli kirjakohal: 2Ms 32:7-16, kus rahvas tegi endale kuldvasika ja hakkas seda ülistama Jumala asemel, mistõttu Mooses pidi Jumalalt paluma andestust tema äravalitud rahvale.

7 Siis Issand rääkis Moosesega: „Mine astu alla, sest su rahvas,
kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti!  

8 Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on
enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele
ohverdanud, ja nad on öelnud: See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind
Egiptusemaalt välja.” 

9 Ja Issand ütles Moosesele: „Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata,
see on kangekaelne rahvas. 

10 Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu
ja ma saaksin nad hävitada! Aga sind ma teen suureks rahvaks.” 

11 Mooses aga anus Issanda, oma Jumala ees ja ütles: „Issand, miks
süttib su viha põlema oma rahva vastu, kelle sa tõid Egiptusemaalt
välja oma suure võimsuse ja vägeva käega? 

12 Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema: Kurja kavatsusega
viis ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada.
Pöördu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavatsed teha
oma rahvale! 

13 Meenuta oma sulaseid Aabrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele sa
oled iseenese juures vandunud ja öelnud: Ma teen teie soo nõnda
paljuks nagu tähti taevas; ja kogu selle maa, millest ma olen
rääkinud, annan ma teie soole ja nad pärivad selle igaveseks.” 

14 Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale. 
15 Ja Mooses pöördus ning astus mäelt alla, ja tal oli käes kaks 
tunnistuslauda, lauad, mille mõlema poole peale oli kirjutatud;
neile oli kirjutatud nii ühe kui teise külje peale. 

16 Lauad olid Jumala tehtud ja Jumala kirjutatud oli kiri, mis
laudadesse oli uurendatud.