Kui Jumal on kõik loonud, kust siis kurjus tuleb?


Piibel ei räägi meile kõigest. Piibel kuulutab seda, mis on otsustav inimese hinge päästmiseks. Kurjuse päritolu kuulub nende asjade hulka, millest Piiblis väga vähe räägitakse.

Piibli esimestest peatükkidest ilmneb, et inimesel oli põhimõtteliselt vabadus valida hea ja kurja vahel. Maailm ja inimkond on loodud heaks, kuid inimene valis kurja, lastes Saatanal end ahvatleda. Kurat on samuti Jumala loodud olend. On öeldud, et alguses oli ta ingel, kes hakkas Jumalale vastu. Saatan ahvatles inimest Jumala tahte vastaselt tegutsema ja nii hakkaski kurjus maailmas levima.

Meile jääb saladuseks, miks hea Jumal lubas kurjusel maailma tulla. Siiski saab selgeks, et Jumal ise võitis ära kurjuse väe, kui sündis inimeseks ja suri meie pattude eest ristil. Valides kurja, andis esimene inimene enda ja samal ajal kogu inimkonna patu orjusesse. Niimoodi kaotasime oma vaba tahte. Jeesus Kristus tuli meid patu orjusest vabaks ostma. Ainult Jeesuse kaudu võime saada vabaks, et elada Jumala tahte kohaselt.

 

Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.
(Jh 8:34-36)

 

Palve: Jumal, Sa ei vasta kõikidele minu küsimustele. Aita mind, et ma seda pahaks ei paneks. Aita mul selle asemel keskenduda kuulma seda, mida Sa oled kuulutanud.

 

Autor: Manu Ryösö
Tõlkinud: Ragne Kepler