2. advent – Sinu Kuningas tuleb kirkuses


Pühapäeva teemaks on Kristuse kirkuses tulemine aegade lõpul.

Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” 
Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha. Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.
(Luuka 17:20-24) 

Jumala rahva ülesanne on kannatlikult võideldes oodata Kristuse taastulekut. Häda ja patususe keskel on kogudus saanud tõotuse pääste ajast. See tõotus täidab kristlased lootuse ja rõõmuga.

Sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!” 
Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv, teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.
(1Pt 1: 16-19)

 

Palve:
Kõigeväeline, halastaja Jumal, luba, et ajalikud askeldused ei takistaks meil vastu võtta Sinu Poega. Kingi meile taevast tarkust, mis juhiks meid osadusse Kristusega; kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.