7 kutsumist ja läkitust


Usk Jumalasse tähendab ka ustavust, kuulekust ja Tema sõna järgimist. Inimlikust vaatepunktist pole see alati kerge. Siin on seitse Jumala läkitatud ja kutsutud sulast, kel kõigil olid oma katsumused Jumala järgimisel.

 

 1. Jesaja

Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!” (Js 6:8)

Jesaja on oluline prohvet Piiblis, keda läkitati taevase nägemuses kaudu. Tema ülesandeks sai paljastada rahvast hävitav paadumus ehk ärapöördumine Jumalast. See ei olnud populaarne sõnum levitada. Jesaja läkitati kutsuma rahvast vaatama Jumalale – Iisraeli Pühale, kes on tõotanud päästa hävitusest need, kes Talle kuuletuvad.

 

2. Aabraham

„Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!” (1Ms 12:1)

Aabraham, saades Jumalalt käsu ja kutse, pidi jätma maha kõik, mis oli tuttav ning minema sinna, kuhu Issand kutsus. Ustavalt ta allus ja läks teele. See ei saanud olla kerge, sest keeruline on minna paika, mida ei näe, ei tea ega tunne. Järgmised sammud ja tuleviku rajad võivad olla varjatud, aga ustavalt järgnedes võime olla kindlad, et Jumal on meiega, nagu ta oli Aabrahami ja tema perega.

 

3. Taavet

„Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära jäta maha oma kätetööd!“ (Ps 138: 8)

Taavet oli oma peres noorim ja silmapaistmatu, aga valiti Iisraeli kuningaks. Ta on näide, kuidas Jumal saab kõiki kasutada. Selline imeline algus ei takistanud Taavetil aga vigu tegemast. Tuntud on Taaveti lugu Batsebaga. (2Sm 11) Kutsutud ja valitud kuningana oli ta tihti keskendunud isiklike plaanide täide viimisele. Ei pannud tähele oma valet käitumist. Peame lubama Jumalal meid muuta ja juhtida. Viia lõpule töö meie elus.

 

4. Saamuel

„Räägi, sest su sulane kuuleb!” (1Sm 3:10)

Saamuel oli kohtumõistja ja tuntud prohvet, keda Jumal oli kutsunud väga selgel viisil. Öösel magades kuuleb noor Saamuel kolmel korral ühte häält teda kutsumas. Alguses arvas poiss, et hüüdjaks on preester Eeli, kuid preester mõistis, et kutsujaks on Jumal. Lõpuks Saamuel vastas Issandale. Jumal kutsub ka meid, aga tihti ei tunne me Tema häält ära. Peame palves ja Piiblit lugedes seda tundma õppima.

 

5. Paulus

„Eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim“ (1Kr 3:16).

Saulus, keda kutsuti ka Pauluseks, oli teel Damaskusesse, et hävitada kristlasi, kui teda pimestas valgus ja taevast hääl küsis: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?“ (Ap 9:4) See oli tema pöördepunkt, millele järgnes ristimine ja misjonitöö. Tema, kes enne kiusas taga, võttis nüüd vastu Jumala kutse ja Vaimu. Püha Vaim saab meid õigele teele tuua, nii et seisame vastu kõigele kurjale ja ahastusele, mida kohata võime.

 

6. Peetrus

Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” (Mt 16:16)

Peetruse järgnes kõhklusteta oma kalavõrkude juurest, kui Jeesus teda kutsus. Kuid ta ei olnud alati lojaalne. Enne ristilöömist ta eitas, et üldse Jeesust tunneb. Inimesed võivad valetada oma elu säästmiseks, aga ka mugavusest. Veame nii Issandat alt, kuid meil on siiski andestuse võimalus. See annab uued võimalused, julguse ja usukindluse keset ohte. Andeks sai ka Peetrus, kes läkitati koos teistega maailmale rõõmusõnumit kuulutama.

 

7. Jaakobus

„Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!” (Jk 5:13)

Piiblis on mitu Jaakobust, aga Jaakobuse kirja on kirjutanud tõenäoliselt Jeesuse vend, mitte jünger või apostel. Näinud ülestõusnud Jeesust, aitas ta hiljem Jeruusalemma kogudust juhtida. Ta võttis nii vastu läkituse. Oma kirjas julgustab ta lugejaid palvetama. Kui on mure või rõõm, haigus või puudus – ava oma süda Jumalale palves. Nii saab vastata kutsele ja olla Jumala läheduses.

 

Tekst Tarmo Nikopensius, Katarina Kaleininkas
Foto Unsplash

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 3/2019 September

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit