7 lubadust, millega Jumal meid iga päev toidab


Nii Vana kui ka Uus Testament on täis Jumala tõotusi oma rahvale. Vaatamata sellele, et need lubadused pärinevad aastatuhandete tagusest ajast, kehtivad nad minu ja Sinu elus ka täna.

 

1. Ma annan Sulle rahu

„Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal.“ (1Kr 14:33)

Kas tead kedagi, kelle hommik möödub rahutult veebilehti värskendades, oodates uudiseid sellest, mitu uut nakatunut ööpäeva jooksul tuvastati? Või tunned mõnda, kes ostab kokku virnade viisi vetsupaberirulle, sest keegi tark väitis, et 78 tunni pärast on (seekord päriselt) maailma lõppu oodata? See kõik ja veel palju muud tühist muret võib aga olemata olla, kui laseme Jumalal täita meie südamed Tema üleloomuliku rahuga.

 

2. Ma varustan Sind

„Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.“ (Ps 23:1)

Mäejutluses rääkis Jeesus lindudest, kes ei kogu tohutuid toiduvarusid, kuid vaatamata sellele ei kannata nad iial tühja kõhtu. Ta kõneles ka lilledest, kes ei vala higi, verd ja pisaraid, ometi pole neil vaja muretseda, mida selga panna. Hea Taevane Isa hoolitseb lindude ja lillede eest. Meie pole Jumala silmis vähem väärtuslikud kui mis tahes muu Tema loodu. Võime elada muretsemata, teades, et Jumal annab meile kõik, mida vajame.

 

3. Ma hoian Sind

„Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.“ (Ps 91:11)

Juba aastatuhandeid tagasi, Vana Testamendi aegadel, kui Iisraeli rahvas lootis oma Jumala peale ja hüüdis Teda appi võitluses vaenlase vastu, ei jätnud Jumal neid hätta (loe 2Aj 20). Nagu 91. psalm ütleb, on meie Jumal oma suure armastuse pärast saatnud ka inglid meid hoidma ja kaitsma, kuid meie peame usu ja lootuse Tema peale panema. Üksi ei suuda me olla Jumalale meelepärased, nagu ka Iisrael ei olnud võidukas iseenda või teiste rahvaste rammu peale lootes.

 

4. Ma olen Su jõud

„Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ (Fl 4:13)

Kas mäletad lugu Taavetist ja Koljatist? Viie kivi ja linguga nooruke mees võitis relvade ja rammuga varustatud vägeva hiiglase. Loogiliselt pole see ju võimalik – hoopis parem relvastatus ja suurem jõud peaks vaikimisi tagama võidu. Kuid Taavet oli võidelnud vägede Issanda nimel. Jumal annab meilegi oma jõudu ja väge, et võiksime ka kõige ägedamas lahingus ja kõige rajumas tormis võidutseda Tema nimes.

 

5. Ma vastan Sulle

„Ma hüüan sinu poole, sest sina, Jumal, vastad mulle.“ (Ps 17:6a)

Jumal on tõotanud vastata, kui Tema nime hüüame. Kuid nii mõnigi kord ei pruugi vastus olla see, mida oleme oodanud. Niisugustel puhkudel tasub meenutada ja Piiblist lugeda, millised õnnistused varasemalt Jumala rahvale oma Issandat usaldades ja Talle kuuletudes osaks on saanud. (5Ms 28) Nii võime olla edaspidigi kindlad, et isegi vastuste „ei“ või „mitte veel“ taga peitub Jumala imeline plaan. Tema on üks ja ainus õige vastus.

 

6. Ma olen Sinuga

„Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ (Mt 28:20b)

Vana Testamendi aegadel kõneles Jumal inimestega prohvetite kaudu. Kaks tuhat aastat tagasi sünnitas neitsi Maarja poja. Nii elas Jumal mõnda aega maa peal Jeesusena inimeste keskel. Pärast ristisurma ja ülestõusmist pidi Jeesus tagasi Isa juurde taevasse minema. Kuid ka siis ei jätnud Jumal oma lapsukesi üksi ja saatis meile Püha Vaimu. Kui palume Jumalalt Tema Vaimu juhtimist, võime kindlalt ja julgelt astuda meile määratud rada.

 

7. Ma armastan Sind alati ja igavesti

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ (Jh 3:16)

Kujuta ette pilti, kuidas Jeesus vaatab risti ning seejärel Sind. Ta vaatab oma Isa loodut ja ütleb, et Sa oled seda väärt. Jumala armastus, mis saatis Tema ainsa Poja ristile surema, et minul ja Sinul võiks olla igavene elu, on üle kõige igavesti!

 

Tekst Elsbet Helena Tiitus
Foto Pexels

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 2/2021 Suvi

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit