7 piiblitegelast, kelle Jumal äratas


Piiblis on Jumal inimesi äratanud erinevatel põhjustel ja viisidel. Toome paljudest sellistest kordadest välja seitse juhtumit. Kui kogeme Jumala äratust oma elus, on mõistlik tegutseda ja mitte oma elus paigale seisma jääda.

 

  1. Jaakob (1Ms 28:10–22)

Teel oma kodukohast Haarani poole, kus elasid tema isa Iisaki sugulased, peatus Jaakob ööbimiseks. Jumal näitas talle unes redelit, mida mööda käisid inglid üles ja alla. Jumal tõotas alati temaga jääda. Seesama maa, millel ta magas, pidi saama Jaakobile ja tema soole. Ärgates tajus Jaakob, kui kardetavas kohas ta on, ja ütles: „Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda!” Ta ehitas hommikul Jumalale altari ja tõotas olla ustav ning liikus edasi. Nii äratas Issand Jaakobi unest ja kinnitas teda.

 

  1. Mooses (2Ms 3:1–12)

Jumal äratas Moosese igapäevaelu rutiinist. Kui Mooses nägi põlevat kibuvitsapõõsast, mis ära ei põlenud, oli ta parasjagu oma äia kitsi ja lambaid hoidmas. Selle ilmutusega kutsus Jumal teda tagasi Egiptusesse, Iisraeli rahvast orjapõlvest välja tooma. Mooses aga ei tahtnud seda uskuda ja ütles: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?” Kinnituseks ja tähisena lubas Jumal rahva samasse paika Teda teenima tuua, kus Mooses kibuvitsapõõsast oli näinud. Talle anti suur ülesanne. Kindlasti ei olnud see lihtne, kuid Jumala juhtimisel tuli ta sellega toime.

 

  1. Bileam (4Ms 22:22–35)

Jumal äratab ka üllatavatel ja üleloomulikel viisidel. Selline lugu oli prohvet Bileamiga, kellel moabide kuningas Baalak oli palunud needa Iisreali rahvast. Ta oli teel tõotatud maale vallutanud teisi vaenulike naaberrahvaid. Bileam läks kuninga saadikutega kaasa. Aga kolmel korral saadeti Issanda ingel, mõõk käes, Bileami takistama. Emaeesel nägi inglit ja puikles igal korral teelt kõrvale. Loom sai sõnakuulmatuse pärast karistada, kuid siis avas Jumal eesli suu, kes noomis Bileami selle eest. Sel hetkel avanesid ka prohveti silmad ja ta nägi inglit ning parandas meelt. Jumal muutis plaanitud needmise õnnistuseks.

 

  1. Joosep (Mt 2:13–15)

Üsna pea pärast Jeesuse sündi tulid tähetargad hommikumaalt uut kuningat kummardama. Kuid Heroodes tahtis neilt Jeesusest kuuldes lapse tappa. Sellepärast ilmus ühel öösel Joosepile unenäos Issanda ingel. Puusepp sai käsu kohe tõusta, võtta laps ja tema ema Maarja ning põgeneda Egiptusesse. Sinna pidid nad jääma kuni Heroodese surmani. Nii Joosep ka tegi. Jumala hoiatus varitsevast ohust aitas Jeesusel ja Tema vanematel olla õigel ajal turvalises kohas. Nii täitus ka prohveti ammu ette kuulutatud ennustus: „Ma kutsun oma Poja Egiptusest.”

 

  1. Jairuse tütar (Mt 9:18–26)

Jumalal on võim elu ja surma üle. Ta vastab inimeste palvetele ja reageerib nende usule. Jeesus tegi palju imesid. Kord, kui ülem Jairuse tütar oli äsja surnud tuli ahastuses isa Jeesuse juurde ja palus Tal tütre juurde tulla, käed peale panna, et tüdruk ellu ärkaks. Jeesus tegi seda. Tüdruku ümber käratsev leinav rahvas naeris algul Jeesuse välja. Piisas aga ainult käe haaramisest ja tüdruku silmad avanesid. Niisugune meelevald on ainult Jumalal, kes suudab äratada ka surmast.

 

  1. Saulus (Ap 9:1–22)

Jeesus äratab ka vaimupimedusest. Parim näide on Saulus, kes kohtus Jeesusega teel Damaskusesse, kuhu ta plaanis minna, et seal kristlasi kinni võtta. Taevast välgatas valgus, Saulus kukkus maha ja kuulis häält, mis küsis: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” Saanud teada, et temaga rääkis Jeesus, pöördus endine variser täielikult. Ka taastus tema nägemine, mille ta oli ajutiselt kaotanud. Saulusest, kes oli kavatsenud kristlasi taga kiusata, sai Paulus, tuntud misjonär. Kõik tänu Jumala äratusele, mis tõi Sauluse tõe tundmisele.

 

  1. Jeesus (Mt 28:1–10)

Jeesuse jüngritele oli Tema ristisurm väga traagiline sündmus, milles nad ei osanud näha midagi head. Seda suurem oli aga nende rõõm, kui Maarjad, kes olid läinud hauda külastama, teatasid, et Jeesus on üles äratatud. Alles siis hakkasid nad mõistma, miks kõik oli pidanud nii sündima. Jumal äratas oma Poja ellu, et igaüks, kes usub, võiks viimsel päeval ärgata üles igaveseks eluks.

 

Tekst Laura Jõgar
Pilt Piiblilood

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 1/2019 Märts

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit