7 teed inimeste südameteni Jeesuse eeskujul


Jumal on meile Jeesuse kaudu jätnud suure misjonikäsu – minna ja teha jüngriteks kõik maailma rahvad. Ülesanne võib tunduda nii keeruline, et ei oska kusagilt peale hakata. Aga nagu kristlase elus tihti, leiame siingi vastuse, kui küsime, mida Jeesus teeks.

 

1. Pühenda aega

Kuidas jõudis Jeesus inimesteni? Ta võttis nende jaoks aega, käis külas, kutsus neid lõunale või lihtsalt jalutas nendega. Selline vennalik käitumine muudab inimeste suhtumist kristlastesse kui hulka “pühadesse”, kes ennast muust maailmast eraldavad ja/või paremaks peavad. Aeg on tänapäeva inimese kõige kallim vara. Kui meie sõnum esialgu inimesteni ei jõua, siis seda, et me neile aega pühendame, osatakse hinnata küll, ning see rajab tee ülejäänu vastuvõtmiseks.

 

2. Jaga oma lugu

Inimestel on tihti raske kuulata jutte, mis jäävad nende elule kaugeks ja mida nad seetõttu ei mõista. Just nagu Jeesus kasutas tähendamissõnu, suhtle ka Sina oma sõpradega sellises kõnepruugis, millest nad aru saavad. Räägi neile oma lugu Jumalaga. Kui inimesed kuulevad, kuidas Jumal Su elus töötab, on neil palju lihtsam näha, et Jumal on ikka veel elus ja tegutseb, ning tunnetada, mis on puudu nende endi eludes.

 

3. Usuteod

Tihtipeale heidetakse kristlastele ette, et nende sõnad ja teod ei ole kooskõlas. Raske on usaldada kedagi, kes räägib ühte, aga tegutseb hoopis teisiti. Jeesus saatis korda imetegusid, mis tõestasid, et Ta oli see, kelle Ta väitis enese olevat. Nõnda peavad ka meie teod andma tunnistust sellest, et me järgime Jeesust. Mida paremini me oma usku välja elame, seda suurema tõenäosusega tulevad inimesed ise meie käest kõige tähtsamaid küsimusi küsima.

 

4. Kutsu

Jeesus kutsus inimesi endale järgnema, seega peame meiegi tegema sama – kutsuma inimesi Jeesust järgima. Kutsu oma sõpru ja tuttavaid noortekale, kirikusse või muul moel kristlastega aega veetma. Kui hästi läheb, vastatakse jaatavalt ning kogetakse midagi niisugust, mis ikka ja jälle tagasi tõmbab. Ei tasu aga solvuda, kui kutsele kenasti ära öeldakse, sest kutse Jumala juurde on tähtajatu ja seda teavad ka kutsutud.

 

5. Jaga Jumala sõna

Piiblit lugedes näeme, et Jeesus viitas oma jutus sageli pühakirjale. Kristlastena teame, et Piibel on täis kogu maailma tarkust ja suurepärane nõuandja igas elu olukorras. Seega jagagem pühakirju või lihtsalt Piibli kirjakohti. Pole tähtis, mil viisil Jumala sõna inimesteni jõuab, olgu järjehoidjal või kommipaberil, haiglakapis või postkaardil, Facebooki seinal või raadiolainete kaudu – alati on kusagil keegi, kes leiab selle just hetkel, mil seda kõige enam vajab.

 

6. Palveta inimeste eest ja nendega koos

Jeesus palvetas tihti, aga ainult ühe korra palus Ta midagi endale. Enamasti palvetas Ta kõigi teiste eest. Ka meie peaksime oma palvetes rohkem kaasinimestele mõtlema. Elud on sageli täis muresid ja probleeme. Märkame siis hädasolevat ligimest, astume julgelt ligi ja küsime, kas tohime tema eest palvetada. Jumal kuuleb palveid ja vastab neile. Vastatud palve on mittekristlase jaoks kogemus, mis suudab pehmendada tema südant ja panna teda Jumalale teise pilguga vaatama.

 

7. Lase Pühal Vaimul tegutseda

Kui Jeesuse maine elu hakkas lõpule liginema, tõotas Ta anda meile Püha Vaimu. Kristlastena tunnetame oma jõuetust ja suutmatust Jumala vägevuse kõrval, aga ka paljud mittekristlased tunnistavad, et maailmas on liikvel inimestest võimsamaid jõudusid. Jumal on läkitanud maa peale oma Püha Vaimu, kes saadab korda suuri imesid ka tänapäeval. Paljud ihkavad näha, kuidas jalutud hakkavad kõndima ja pimedad nägema, aga pole suuremat imet, kui inimese muudetud süda, ja täpselt seda võib Püha Vaim korda saata!

 

Tekst Madis Ehanurm
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 4/2015 November

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit