7 üleloomulikku sündmust Piiblis, mis sündisid sõna jõul


Evangelist Johannes kirjutab: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.” (Jh 1:1)
Sõnal on suur jõud innustada, kosutada ja julgustada. Sõnad, milles on Jumala vägi, on kogu ajaloo vältel imelisi asju korda saatnud.

 

  1. Maailma Loomine (1Ms 1)

Jumal lõi maailma oma sõna läbi. Jumal käskis universumitel, tähtedel, planeetidel, mägedel, jõgedel, järvedel ja igal väikesel kivikesel asuda oma kohale ning iga viimnegi neist kuuletus ning pole kordagi mässanud Tema määruste vastu. Jumal on Looja ja inimene on loodu. Temal on suveräänsus selle maailma üle ning kõiges, mis siin sünnib. Meie saame vaid rahus igat päeva elada, teades, et oleme Tema kaitse all ning Temal on teada kõik, mis juhtuma hakkab.

 

  1. Kõrkjamere lahku löömine (2Ms 14)

Üks esimesi Kristuse ettekuulutusi Iisraeli rahva seas sündis just selle kuulsa sündmuse läbi. Jumala valitud rahvas on kõrbes vaenlase poolt nurka aetud ning ei näe lootust pääseda. Õigel hetkel saadab Jumal kellegi, kes valmistab sõna jõul tee läbi näiliselt läbimatu. See tee viib Iisraeli rahva tõotatud maale, mis on nende pääs Egiptusest ja orjusest. Selles loos on Mooses Kristuse võrdpilt, kuulutades ette, et Jumal annab oma rahvale Päästja, kelle kaudu saavad inimesed Jumala kuningriiki ning saavad oma orjastajast, patust vabaks.

 

  1. Korahi, Daatani ja Abirami karistamine (4Ms 16)

Nende kolme mehe ning ka 250 kaasosalise mäss oli katse õõnestada Moosese ja Aaroni autoriteeti, mille Jumal oli neile kui Iisraeli rahva juhtidele andnud. Nad olid veendunud, et igaüks rahva seast oli piisavalt püha, et neid ei peaks keegi valitsema. Nende ülbus mitte ainult Moosese ja Aaroni vaid ka Jumala vastu oli üks paljudest viisidest, kuidas Iisraeli rahvas väljendas oma tänamatust Jumala vastu, kes oli neid orjusest päästnud. Jumala käsu peale vajusid need mässajad maa sisse ja hukkusid kiiresti.

 

  1. Bileami rääkiv eesel (4Ms 22:22–35)

Kui Sa kunagi kahtled, kas Jumal saab Sind oma riigi heaks kasutada, siis küsi endalt lihtne küsimus: kas mina olen eesel? Mis iganes selle küsimuse vastuseks osutub, järeldub sellest ikkagi, et Jumal saab Sind kasutada, sest Tema vägi on üle kõige. See lugu näitab selgelt, et Jumal ei soovi leida endale prestiižseid saadikuid. Tema soov on leida ustavaid sulaseid, kes on nõus edastama Tema sõnu. Oma kõikvõimsuses saab Ta oma sõna edastada ka kõige ebatavalisemate meetodite kaudu: antud loos pani ta oma omaniku Bileamiga rääkima eesli, et meest surmast päästa.

 

  1. Vettinud põletusohvri süütamine taevast (1Kn 18:20–40)

Ajal, kui Iisraeli rahvas käis valeprohvetite ja ebajumalate järel, oli üks mees, Eelija, kes oli Jumala nimel valmis seisma vastu tervele maailmale. Baali prohvetid kisendasid meeleheites, et nende jumal nende põletusohvri süütaks, kuid midagi ei juhtunud. Eelija käskis oma põletusohvri mitu korda veega üle kasta ning hüüdis: „Issand! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal! Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale!” Selle peale langes Issanda tuli alla ja neelas kogu roaohvri. Kogu rahvas uskus siis, et Issand on Jumal ning ebajumalad ja valeprohvetid hävitati.

 

  1. Laatsaruse ülestõusmine (Jh 11:17–44)

Vaid mõned päevad enne Jeruusalemma jõudmist kuulutab Jeesus ette oma surma ja ülestõusmist. Jeesus oli Laatsaruse hea sõber ning Ta nuttis, kui nägi tema hauakambrit. Tema käsk surnud Laatsarusele oli lihtne: „Laatsarus, tule välja!” Ning Jeesuse sõna peale nii ka sündis: ta tuli oma hauakambrist välja ja kõndis. Nõndasamuti kutsub Kristus ka igat oma valitutest ellu: Tema käsu peale saavad vaimulikult surnud inimesed elavaks ning võimeliseks uskuma Jeesuse nimesse ja Talle armastusest kuuletuma.

 

  1. Nelipühapäev (Ap 1:4–8; 2:1–13)

Vahetult enne taevasse minekut tõotab Jeesus oma jüngritele, et varsti saavad nad Püha Vaimu, kelle väes nad peavad kuulutama evangeeliumi kogu ilmamaa äärteni. Mõned nädalad hiljem see lubadus täitub, mis andis algse ning siiamaani kestva hoo Kristuse koguduse kuulutus- ja misjonitööle. Seesama Püha Vaim, kes andis apostlitele julguse ning tarkuse viia evangeelium laia maailma, on Püha Vaim, kelle kaudu meie saame viia rõõmusõnumi mitte ainult kaugetele rahvastele, vaid meie endi lähedastele ja naabritele, kes on siinsamas meie kõrval.

 

Tekst Artur Sirk
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 2/2018 Mai

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit